Coronavirus (COVID-19) en HR: Vijf FAQ’s rond tijdelijke werkloosheid

Brussel - Aangezien het Covid-19-virus zich over de hele wereld blijft verspreiden en bedrijven in hun dagelijkse activiteiten beïnvloedt, stellen werkgevers zich steeds vaker de vraag hoe ze de situatie het best kunnen beheersen, vooral na de inperkingsmaatregelen die de Belgische regering heeft genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Er zullen waarschijnlijk dagelijks aanvullende maatregelen, orders en richtlijnen worden uitgevaardigd en alle werkgevers moeten op de hoogte blijven. Crowell & Moring bezorgt ondernemingen daarom graag een lijst met frequently asked questions, op basis van onze ervaring in de mode-/retailsector, rond bepaalde thema’s. Hieronder leest u de vijf vaakst gestelde vragen rond tijdelijke werkloosheid. We onderscheiden vier scenario’s.

Scenario 1 - Wat als mijn werknemer zich in het buitenland bevindt en niet mag reizen en/of in quarantaine wordt geplaatst om redenen die buiten de controle van de werkgever/ werknemer liggen?

1. Om welke bedrijven gaat het?

Alle bedrijven die worden geconfronteerd met werknemers in het buitenland of in quarantaine.

2. Kan ik een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid? Zo ja, welke regeling voor tijdelijke werkloosheid geldt voor mijn bedrijf?

Als de werknemer toch in staat is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren, is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen.

Als uw werknemer (tijdelijk) niet in staat is de arbeidsovereenkomst uit te voeren, is er sprake van overmacht en kunt u beroep doen op tijdelijke werkloosheid als gevolg van Covid-19.

3. Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid aan vanwege Covid-19?

De klassieke aanvraagprocedure is vereenvoudigd:

  • Geen tussenstappen meer (de werkgever hoeft bijvoorbeeld geen elektronische en/of schriftelijke aanvraag met bewijsstukken meer in te dienen).
  • De werkgever is niet langer verplicht om controlekaarten uit te delen aan zijn werknemers.
  • De enige actie die de werkgever moet ondernemen is het indienen van een elektronische aangifte (d.w.z. het zogenaamde ASR-scenario 5) van overmacht met precisering “coronavirus” bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die de nodige gegevens bevat voor de berekening en de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen.

4. Wat zijn de voordelen voor mijn werknemers?

  • Het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering is beperkt tot 70 procent van het geplafonneerde maandelijkse brutoloon van de werknemer (geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand).
  • Naast de normale werkloosheidsuitkeringen hebben de werknemers recht op een bijkomend bedrag van 5,63 euro per dag (vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen) (+/- 150 euro per maand), betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
  • De werknemers moeten een document C.3.2 aanvragen bij hun betalingsinstelling (via de website) en het ingevulde C.3.2-document moet worden teruggestuurd naar de betalingsinstelling.

5. Zijn er andere opmerkingen/aandachtspunten?

  • Tijdelijke werkloosheid als gevolg Covid-19 kan met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf 13 maart 2020.
  • Werkdagen kunnen gevolgd worden door werkloosheidsdagen. Werknemers ontvangen hun normale loon voor de werkdagen.
  • Dagen van tijdelijke werkloosheid worden voor de berekening van de jaarlijkse vakantie gelijkgesteld met werkdagen.

Scenario 2 - Ik moet mijn bedrijf (tijdelijk of gedeeltelijk) sluiten naar aanleiding van een beslissing van de Belgische overheid.

1. Om welke bedrijven gaat het?

Alle niet-essentiële winkels, waaronder ook kledingwinkels, schoenenwinkels, parfumerieën, kappers, etc. en ook bedrijven waar zowel telewerken als social distancing niet mogelijk is.

2. Kan ik een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid? Zo ja, welke regeling voor tijdelijke werkloosheid geldt voor mijn bedrijf?

Ja, de nieuwe vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19.

3. Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid aan vanwege Covid-19?

Zie scenario 1.

4. Wat zijn de voordelen voor mijn werknemers?

Zie scenario 1.

5. Zijn er andere opmerkingen/aandachtspunten?

Zie scenario 1.

Scenario 3 - Ik heb geen/niet voldoende werk meer voor mijn personeel, of voor bepaalde van mijn personeelsleden.

1. Om welke bedrijven gaat het?

Leveranciers beïnvloed door een opgelegde sluiting van een ander bedrijf (zie scenario 2), alle bedrijven beïnvloed door de gevolgen van Covid-19 in andere regio's (bijvoorbeeld, uw belangrijkste leverancier is een Italiaans bedrijf).

2. Kan ik een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid? Zo ja, welke regeling voor tijdelijke werkloosheid geldt voor mijn bedrijf?

Ja, de nieuwe vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19.

3. Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid aan vanwege Covid-19?

Zie scenario 1.

4. Wat zijn de voordelen voor mijn werknemers?

Zie scenario 1.

5. Zijn er andere opmerkingen/aandachtspunten?

Zie scenario 1.

Scenario 4 - Ik heb besloten mijn bedrijf te sluiten / ik heb een aanzienlijke daling van de productie, de omzet of de bestellingen vanwege Covid-19, wat heeft geleid tot een daling van de werklast.

1. Om welke bedrijven gaat het?

Alle bedrijven die geconfronteerd worden met een daling van de productie, de omzet of de bestellingen, met als gevolg een daling van de werklast (niet langer verplicht om een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid in te dienen om economische redenen).

2. Kan ik een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid? Zo ja, welke regeling voor tijdelijke werkloosheid geldt voor mijn bedrijf?

Ja, de nieuwe vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Covid-19.

3. Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid aan vanwege Covid-19?

Zie scenario 1.

4. Wat zijn de voordelen voor mijn werknemers?

Zie scenario 1.

5. Zijn er andere opmerkingen/aandachtspunten?

Zie scenario 1.

Dit artikel is geschreven door Emmanuel Plasschaert en Evelien Jamaels, advocaten bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder HR en arbeidsrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Dit artikel is geschreven door Emmanuel Plasschaert en Evelien Jamaels, advocaten bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder HR en arbeidsrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Foto Chris Panas via Pexels

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN