Arbeidsrecht: dit moet u weten als uw werknemers corona-ouderschapsverlof aanvragen

Brussel - De Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) publiceerde zopas de cijfers rond het nieuwe corona-ouderschapsverlof. Tot nog toe hebben een kleine 37.000 Belgische werknemers gebruikt gemaakt van dit specifiek verlofstelsel ingevoerd in mei 2020 om de combinatie werk en gezin te vergemakkelijken tijdens de Covid-19 crisis. Veel werkende ouders moe(s)ten hun job, vaak via telewerk thuis uitgevoerd, combineren met de zorg en opvang van kinderen en zelfs met ‘pre-teachen’ op momenten dat kinderen niet naar school konden. Via het corona-ouderschapsverlof kunnen werknemers hun arbeidsovereenkomst deeltijds schorsen en krijgen zij op de schorsingsdagen een uitkering van de Belgische staat. De uitkering ligt ook overigens 25 procent hoger ligt dan de uitkering bij een klassiek regime van ouderschapsverlof.

Dit specifieke corona-ouderschapsverlof is nu verlengd tot (voorlopig) 30 september 2020.

Wat moet u weten als uw werknemers een aanvraag voor corona-ouderschapsverlof indienen?

Wie kan corona-ouderschapsverlof nemen?

Werknemers in dienst sinds minstens één maand met een kind jonger dan 12 jaar (of 21 jaar indien het kind een handicap heeft). Pleegouders die aan deze voorwaarden voldoen, hebben eveneens recht op corona-ouderschapsverlof.

Hoe kan dit verlof opgenomen worden?

Voltijds tewerkgestelde werknemers kunnen hun prestaties verminderen met de helft of met een vijfde. Deeltijdse werknemers met een tewerkstelling van minstens 75 procent kunnen hun prestaties verminderen met een vijfde. Uit de cijfers van de RVA blijkt dat het merendeel van de werknemers kiest voor een vermindering van de prestaties met een vijfde. Vanaf 1 juli 2020 kunnen alleenwonende ouders en ouders met een kind met een handicap ook voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen.

Is het corona-ouderschapsverlof een absoluut recht voor werknemers?

Neen, in tegenstelling tot de meeste vormen van het klassieke ouderschapsverlof, is het corona-ouderschapsverlof geen absoluut recht. De werkgever moet akkoord gaan.

Wanneer kan corona-ouderschapverlof opgenomen worden?

Het corona-ouderschapsverlof geldt sinds 1 mei en kan (voorlopig) opgenomen worden tot 30 september 2020. De duur van opname van het corona-ouderschapsverlof is zeer flexibel. Werknemers kunnen het verlof opnemen gedurende de hele periode tot het einde van de maatregel, of per maand (al dan niet opeenvolgend), of meer week (opnieuw al dan niet opeenvolgend), of in een combinatie van maanden en weken. Uiteraard moet de werkgever instemmen met de duur van opname.

Wat is de financiële impact voor werkgevers?

Er is geen directe financiële impact voor de werkgever. Tijdens de dagen van ouderschapsverlof betaalt de werkgever geen loon. De werknemer krijgt een uitkering ten laste van de Belgisch staat.

Dit artikel is geschreven door Emmanuel Plasschaert en Evelien Jamaels, advocaten bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder HR en arbeidsrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Foto van Julia M Cameron via Pexels

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN