• Home
  • Tags
  • A Suivre

A Suivre nieuws en archief

Fashion

Zussen achter A Suivre suggereren somptueuze winter met label Collectors Club

Z U S S E N A C H T E R A S U I V R E S U G G E R E R E N S O M P T U E U Z E W I N T E R M E T L A B E L C O L L E C T O R S C L U B Collectors Club presenteert voor herfst-winter ’19 zijn derde collectie, ingegeven door de intimistische portretkunst van Elizabeth Peyton. De Amerikaanse kunstenares vereeuwigt op paneeltjes van geringe afmeting...

28 mei 2019