• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Belgische winkelcentra in 2015: minder klanten en een lagere omzet

Belgische winkelcentra in 2015: minder klanten en een lagere omzet

Door May-Anne Oltmans

bezig met laden...

Scroll down to read more

Retail

Het jaar 2015 is voor Belgische retailers geen periode waar zij graag op zullen terugkijken. Cijfers van de Belgian Luxembourg Council of Shopping Centers (BLCS) hebben aangetoond dat de vijftien grootste shopping centers in België, waaronder Wijnegem Shopping Center, l'Esplanade in Leuven en City 2 in Brussel, dit jaar 88,77 miljoen bezoekers trokken: een daling van 1,4 procent ten opzichte van 2014. Wanneer wordt gekeken naar 2013 bedraagt de daling van het bezoekersaantal zelfs 2,7 procent, schrijft De Tijd.

Bezoekersaantal Belgische winkelcentra met 2,7 procent gedaald in Q4 van 2015

”De terreurdreiging die in november en december in België heerste heeft hierin zeker een rol gespeeld,” vertelt Hans van Laer aan FashionUnited. Met name in Brussel en Antwerpen heeft de dreiging invloed gehad, stelt de marketing manager van SCMS Ceusters: vastgoedbeheerder, van onder andere winkelcentra als Wijnegem Shopping Center en Galeries St. Lambert. Dat de dreiging invloed heeft gehad op de retailsector is duidelijk te zien aan de cijfers van BLCS. Hieruit is gebleken dat winkelcentra de bezoekersaantallen in het vierde kwartaal van 2015 met 2,7 procent zagen dalen. In vergelijking met 2013 kwam de daling zelfs neer op 4,9 procent. Van Laer denkt dat retailers hierdoor ook omzet zijn misgelopen. “De omzet is gelijk gebleven aan de status quo. Als de terreurdreiging niet had plaatsgevonden, hadden winkeliers waarschijnlijk een stijging van 1 tot 1,5 procent gerealiseerd.” SCMS Ceusters noteerde voor het laatst een omzetstijging in 2013: in dat jaar bedroeg de stijging 0,8 procent. In 2014 zag het bedrijf de omzet met 2 procent teruglopen. Eerder werd door diverse media bericht dat verkopers van primaire goederen als eten en drinken het minste last hadden van de dreiging, terwijl onder andere moderetailers hier wel onder leden. Of dat bij de winkelcentra van SCMS Ceusters ook het geval was? “Daar durf ik geen uitspraken over te doen,” aldus Van Laer.

”Het weer en de opkomst van de e-commerce spelen ook een belangrijke rol”

De terreurdreiging is echter niet de enige reden voor de daling van het aantal bezoekers. “Ook het weer en de opkomst van de e-commerce spelen een belangrijke rol.” Hoe belangrijk elke factor precies is voor het verklaren van de daling, is volgens Van Laer niet met zekerheid vast te stellen. Dat het een rol speelt is wel duidelijk: “Augustus 2015 was een hele mooie, zonnige maand, terwijl in dezelfde maand een jaar eerder alleen maar regen viel. Daardoor merkte je dat er in 2015 minder mensen kwamen dan in 2014. In september zagen we juist dat het omgekeerde het geval was, omdat het dit jaar veel vaker regende en meer mensen dus gingen winkelen.”

De cijfers van 2015 zien er weliswaar niet heel positief uit, maar het goede nieuws is dat dit niet heeft geleid tot een hogere leegstand. “De reden daarvoor is dat de beschikbare winkelruimte in België, in vergelijking met landen als Nederland, beperkt is. Ruimte is daardoor schaars,” verklaart Van Laer. Hij eindigt zijn verhaal met een positieve noot: “Tijdens de solden lag het aantal bezoekers ongeveer net zo hoog als gemiddeld.” Dit sluit aan op cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) waaruit bleek dat moderetailers hun omzet in het eerste weekend van de solden met 5 procent zagen stijgen. De reden voor het herstel vat Van Laer als volgt samen: “Vlak na de aanslagen in Parijs heerste er grote paniek. Dat is inmiddels grotendeels voorbij.” Het ziet er dus naar uit dat 2016 een beter jaar wordt voor de Belgische winkelcentra, al kan uiteindelijk alleen de tijd uitwijzen of dit daadwerkelijk zo zal zijn.

Foto´s: Eventplanner.be, City 2 Facebook en Wijnegem Shopping Center Facebook


City 2
l´Esplanade
NSZ
SCMSCeusters
Wijnegem Shopping Center
Winkelcentra