Opnieuw daling aantal starters in 2013

Het aantal nieuwe ondernemingen in België is voor het tweede opeenvolgende jaar gedaald. Dit blijkt uit cijfers van handelsinformatieleverancier B-information (Euro DB), meldt brancheorganisatie NSZ. De daling is het grootst

in Vlaanderen, daar waren in 2013 5,3 procent minder starters dan vorig jaar. In Wallonië is het aantal met 0,8 procent gedaald. In Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleef het aantal starters gelijk. Christine Mattheeuws, NSZ voorzitter, laat in een persbericht weten: “De crisis mag dan al wegebben, dat heeft nog geen gevolgen voor het nieuwe ondernemerschap.” In het bijzonder Vlaanderen zal impulsen moeten krijgen om de inwoners te stimuleren een eigen onderneming op te richten, oordeelt NSZ.

NieuweOpnieuw daling aantal starters in 2013 impulsen moeten eind maken aan verdere daling aantal startende ondernemingen

In 2012 daalde het aantal startende ondernemers al met 10 procent ten opzichte van 2011. Dit jaar, 2013, zal het aantal nog eens verder dalen met 1,8 procent. In totaal zullen er aan het eind van dit jaar 74.723 bedrijven zijn bijgekomen. Vorig jaar waren dat er nog 76.063. De meeste ondernemingen die in 2013 het daglicht zagen, behoren tot de groot-en kleinhandel (14 procent). Dit is een faillissement gevoelige sector, benadrukt NSZ, en beginnende ondernemers zullen hier rekening mee moeten houden. Er is een behoorlijk aantal veranderingen nodig om het ondernemersklimaat aantrekkelijker maken.

Vlaams minister-president Kris Peeters is minder verontrust. In een reactie op Deredactie.be zegt hij: "Vlaanderen is en blijft een ondernemende regio. Met een ondernemersgraad van 9,2 procent doet Vlaanderen in West-Europa beter dan Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische lidstaten,” zegt Peeters. "De crisis remt natuurlijk nieuw ondernemerschap even af. Starters kijken de kat uit de boom, maar daarbij mag men niet vergeten dat 2010 en 2011 absolute recordjaren waren wat starters in Vlaanderen betreft."

NSZ stelt een tweetal veranderingen voor om het ondernemersklimaat in België te verbeteren. Ten eerste vindt het NSZ dat er onder meer een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag zou moeten komen, naast een efficiënt systeem waarbij ondernemers een vervanger voor zichzelf kunnen inhuren en een stopzettingsvergoeding als equivalent van een werkloosheidsvergoeding. Ten tweede denkt de brancheorganisatie dat de regering een aantal besluiten moet terugdraaien die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd of aangescherpt. Het zou gaan om maatregelen die startende ondernemers terughoudender maken, het verhogen van belastingheffingen op uitbetaling van aandelen van 10 naar 25 procent, de zogenaamde 'monsterboetes' van 309 procent op het aftrekken van privékosten en de verhoging van belasting op bedrijfswagens.

Volgens de cijfers van het NSZ/B-information (Euro DB) was in 2013 55 procent van de startende ondernemingen in Vlaanderen gevestigd, 15 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 30 procent in Wallonië. De meeste onderneming zijn opgericht in de regio's Antwerpen (15,5 procent van alle starters), Oost-Vlaanderen (11,7 procent), West-Vlaanderen (9,5 procent), Luik (9,4 procent) en Henegouwen (9,2 procent).
 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN