"Bij Zeb is het afgelopen met werknemers in

de uitverkoop te plaatsen," zo luidt het in een persbericht van de socialistische bediendebond BBTK. De dienst collectieve arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werk heeft beslist dat Zeb de loonvoorwaarden van het paritair comité 311 moet toepassen, en dus niet die van 201 waartoe de winkelketen beweerde te behoren. Het paritair comité 201 geldt voor zelfstandige kleinhandelszaken met minder dan 50 personen, terwijl Zeb de wettelijk voorziene drempel van 50 werknemers ruimschoots overschrijdt. De keten heeft namelijk 150 man personeel.

Op dit ogenblik bestaan er in de handelssector vijf verschillende paritaire comités naast elkaar, wat voor de werknemers leidt tot een verschillende leef- en werkwereld, hoewel ze soms precies hetzelfde werk doen. De overstap naar het juiste comité betekent voor het personeel van Zeb allereerst minder werken en meer verdienen (hoger barema). Daarnaast verandert de 38-urige werkweek voor fulltimers naar een van 35 uur. Parttimers zullen hun arbeidsuren behouden, maar hun uurloon stijgt met 8,57 procent. Bovendien zullen de in het PC 311 geldende voordelen zoals de individuele werkzekerheid en het anciënniteitsverlof worden toegepast.

Het is niet voor het eerst dat Zeb in opspraak komt wegens het opzoeken van de wettelijke grenzen. Zo klaagde het BBTK in december nog over de niet-naleving van de regels over werken op zondag. Daarnaast kantte Zeb zich ook tegen de wetgeving van de koopjes door klanten vast korting te geven in de sperperiode.

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN