Hoewel zestien steden en gemeenten in Vlaams-Brabant de motie van Unie van Zelfstandig

Ondernemers (Unizo) tegen de komst van het 200.000 meter grote shoppingcenter Uplace in Mechelen, hebben ondertekend, zien consumenten de komst van het winkelparadijs wel zitten. Uit een enquête van de Vlerick Management School zou blijken dat Uplace een draagvlak heeft in Vlaams-Brabant. Het gaat om resultaten uit een online bevraging van 756 respondenten in februari 2012.

29 procent van de ondervraagden wijst het project Uplace af. 49 procent vindt het centrum aansprekend. Het grootste deel van de ondervraagden is echter niet bezig met de komst van het centrum. 51 procent van de respondenten geeft aan nooit gehoord te hebben van Uplace, dat zijn vooral Franstalige Belgen. Opvallend: 43 procent van de ondervraagden wil het centrum wel bezoeken. 17 procent vindt dat de overheid een initiatief als Uplace zou moeten verbieden.

Het Uplace project is een van de drie plannen die op tafel ligt voor een nieuwe shoppingcentrum in het noorden van Brussel. Just under the sky, een winkelcomplex van 60.000 vierkante meter moet komen aan de Van Praetbrug en het NEO-project, een centrum met een oppervlak van 100.000 vierkante meter, op de Heizel. Gevreesd wordt dat Uplace en de andere winkelcentra de bestaande handelskernen van Brussel, Mechelen, Aalst, Vilvoorde en Leuven zullen schaden. Ook zullen de nieuwe centra een ramp betekenen voor het verkeer op de Brusselse ring, blijkt uit mobiliteitsrapporten.

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN