• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Textielconvenant tevreden over behaalde resultaten, andere organisaties zijn kritischer

Textielconvenant tevreden over behaalde resultaten, andere organisaties zijn kritischer

Door Marjolein Stormezand

bezig met laden...

86 procent van de deelnemende merken aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is goed op weg om te voldoen aan de afspraken in het convenant. Dit blijkt uit de jaarrapportage die het convenant vandaag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport ‘namen bedrijven in 2018 concrete actie om hun bedrijfsvoering zo te veranderen dat ze de risico’s op misstanden in hun productieketen beter aan kunnen pakken’. Schone Kleren Campagne en Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen zijn minder positief.

Uit de jaarrapportage van het convenant blijkt dat in 2018 bedrijven en andere convenantpartijen, zoals vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid, intensief samenwerkten aan projecten op het gebied van leefbaar loon en kinderarbeid. Eind 2018 deden 92 kleding- en textielmerken mee aan het implementeren van een duurzame(re) implementatie van hun productieprocessen, materiaalgebruik en arbeidsomstandigheden. Hiermee haalt het convenant naar eigen zeggen nagenoeg de doelstelling om 50 procent van de Nederlandse markt deel te laten nemen in 2018.

Hoewel partijen tevreden zijn over de voortgang en inzet die bedrijven tonen, schrijven zij in het rapport zich bewust te zijn van de lange weg die nog moet worden afgelegd voordat volledig wordt overgegaan op een verantwoorde productieketen.

Andere organisaties die zich inzetten voor onder meer betere arbeidsomstandigheden in de kledingsector, waaronder de Schone Kleren Campagne (SKC) en de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), zijn minder enthousiast en noemt het convenant een ‘papieren werkelijkheid’. Dit meldt NOS. Suzan Cornelissen van SKC gelooft vooralsnog ‘zeker niet’ dat het convenant effectief is. De nieuwssite noteert dat transparantie in de kledingketen volgens SKC en SOMO uitblijft. Volgens die organisaties worden de mensen die de kleding maken in landen als Bangladesh, China, India, Pakistan en Turkije nog steeds uitgebuit.

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel werd op 4 juli 2016 ondertekend en heeft een looptijd van vijf jaar. Brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid committeerden zich daarmee aan de afspraken in het convenant. Bedrijven doen vrijwillig mee, maar deelname is niet vrijblijvend. In 2018 zijn de inspanningen van deelnemende bedrijven voor het eerst beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader dat partijen samen hebben opgesteld. Het secretariaat van het convenant doet de beoordeling en wordt gevoerd door de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER helpt bedrijven te voldoen aan hun verplichtingen binnen het convenant waarin wordt gewerkt aan een transparante toeleveringsketen en aan risicomanagement om de problemen in de keten aan te pakken. Zo nemen partijen en bedrijven met dit convenant samen verantwoordelijkheid voor een duurzamere productieketen in de kleding- en textielsector.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel
Kledingconvenant
Schone Kleren Campagne
SKC
Sociaal-Economische Raad
SOMO
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
Suzan Cornelissen
Scroll down to read more