• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Head of Sustainability Jimmy Christopher over duurzaamheid en de visie van ITL Group

Head of Sustainability Jimmy Christopher over duurzaamheid en de visie van ITL Group

INGEZONDEN MEDEDELING
Door Sponsor

15 nov. 2022

Retail

Beeld: ITL Group

Het is niet gemakkelijk om een duurzaamheidsstrategie te ontwikkelen, want het is een ingewikkeld geheel van vele ecologische, maatschappelijke en economische factoren. Steeds meer modebedrijven stellen hun eigen duurzaamheidsstrategieën op. Veel bedrijven zoeken partners die hun opvattingen delen, waardoor meer mogelijkheden worden gecreëerd om tot duurzame oplossingen te komen. ITL Group, toonaangevend in intelligente labeloplossingen, plaveit de weg naar duurzame veranderingen binnen de label- en hanglabelsector. Daarbij wordt voortdurend gezocht naar nieuwe wegen om het aanbod duurzame producten en oplossingen uit te breiden. ITL Group onderkent het belang van voortdurende verbetering van de processen en praktijken binnen de leveringsketen. Daarom kreeg Jimmy Christopher, hoofd Duurzaamheid bij ITL Group, drie jaar geleden bij zijn aantreden de opdracht een duurzaamheidsstrategie op te stellen. Hij kreeg carte blanche en ging aan de slag om nieuwe werkwijzen door te voeren waarmee de impact van het bedrijf op het milieu tot een minimum kon worden beperkt. Daarnaast stelde hij nieuwe streefdoelen voor het bedrijf vast. Om meer te weten te komen over de visie van ITL Group ten aanzien van duurzaamheid, gingen we in gesprek met Jimmy. Hij vertelde over de nieuwe werkmethoden, groene strategieën en het toekomstbeeld dat hij voor ITL Group voor ogen heeft.

Wat was het eerste wat je deed bij het opstellen van de duurzaamheidsstrategie voor ITL?

“Als eerste heb ik een branchegerichte inventarisatie gemaakt van wat belangrijk is voor onze klanten. We onderzochten wat belangrijk is binnen de leveringsketens en wat van belang is voor de mondiale agenda. Daarbij hielden we ook rekening met klimaatverandering, wat overigens een deel van mijn achtergrond is. Ik heb ambitieuze maatschappelijke en milieudoelstellingen gesteld, die belangrijk zijn voor ITL en voor mij. Leveringsketens vormen complexe systemen met veel input en output van materiaal. Daarom hebben we kritisch gekeken naar wat we zelf gebruiken om onze labels te produceren, wat er wordt gebruikt om onze hanglabels te maken en wat hiermee gebeurt aan het einde van hun levensduur.

Vervolgens hebben we een visiebord gemaakt en drie belangrijke pijlers opgesteld: Milieubeheer, Levensonderhoud & Welzijn voor werknemers, en Circulariteit. Voor elk van deze drie pijlers hebben we de belangrijkste gebieden gedefinieerd die we wilden aanpakken. Milieubeheer heeft voor ons te maken met water, klimaatverandering en energie, en chemicaliën. We zetten deze onderwerpen bij elkaar omdat ze voor ons, als bedrijf, met elkaar verbonden zijn. Levensonderhoud & Welzijn voor werknemers bestaat voor ons uit gelijkheid van mannen en vrouwen, een eerlijke en veilige werkomgeving, en diversiteit. Wij zijn van oorsprong een Zuid-Afrikaanse onderneming en dit is bijzonder belangrijk voor ons. Circulariteit betekent voor ons onze input, de materialen die we gebruiken en de output, het afval dat we veroorzaken. Zo kunnen we zoveel mogelijk circulariteit en gesloten systemen ontwikkelen.

We ontwikkelden een zo holistisch mogelijke strategie, want je kunt duurzaamheid niet in hokjes verdelen. Duurzaamheid is een complex systeem dat in wezen bestaat uit een aantal systemen die elkaar vanuit een sociaal, ecologisch en economisch standpunt moeten aanvullen en samenwerken. Soms kun je deze punten niet allemaal tegelijk aanpakken. Dat is niet mogelijk. Maar het is van belang dat we begrijpen dat alles met elkaar samenhangt.”

Beeld: Jimmy Christopher, hoofd Duurzaamheid

Waarom is transparantie zo belangrijk voor ITL?

“Transparantie en traceerbaarheid zijn belangrijk voor ons omdat onze duurzaamheidsstrategie door wetenschap wordt geleid. Wij willen ervoor zorgen dat onze klanten duurzaamheidsclaims kunnen maken die worden ondersteund en geverifieerd door wetenschappelijk bewijs. Vanaf het begin hebben we ervoor gezorgd dat onze communicatie op wetenschap was gebaseerd. Het is van essentieel belang dat we transparantie bieden ten aanzien van wat we doen. Zo worden in ons allereerste duurzaamheidsverslag onze koolstofvoetafdruk en onze certificaten wat betreft onze sociale praktijken vermeld. We zijn transparant over ons gebruik van chemicaliën en het gevolg voor het klimaat omdat dat de juiste keuze is.

We geloven dat een relatie met onze klanten op basis van samenwerking de beste benadering biedt en een groter effect heeft. Met onze certificaten bieden we onze klanten gemoedsrust, want ze kunnen op ons en onze toeleveringsketen vertrouwen. Ook controleren we al onze toeleveranciers, wat voor een kledingmerk meerdere stappen kan omvatten. We laten dus geen middel onbenut als het gaat om traceerbaarheid.”

Beeld: ITL Group

Hoe implementeert ITL duurzamere praktijken in zijn producten en processen?

“Een van de eerste dingen die ik binnen ITL heb gedaan, was het opzetten van een technisch productforum om meer duurzame producten te ontwikkelen. Vanuit een oogpunt van industrieel onderzoek, kijk ik naar de nieuwe soorten materialen die er op de markt worden aangeboden. Materiaalwetenschap is een essentieel onderdeel van onze productontwikkeling. Daarnaast wordt ook de volledige levenscyclus van producten bestudeerd. Welke weg leggen kledingstukken af, wat gebeurt er na aankoop en aan het einde van hun levensduur. Gaan ze naar een stortplaats of worden ze gerecycled, zijn er regelingen dat de kleding kan worden teruggegeven. Op basis van deze kennis proberen we tot de beste uitkomst voor merken te komen.

We bekijken de zaken ook vanuit een digitale invalshoek, zoals het gebruik van QR-codes om circulariteit en traceerbaarheid te ondersteunen. Er is op die gebieden veel veranderd, zelfs in de afgelopen jaren. We hebben best heel veel veranderingen doorgevoerd in drie jaar tijd. Elke paar maanden screenen we beschikbare materialen en doen we zoveel mogelijk testen. Op dit moment bestaat kleding wereldwijd voor 50% uit polyester. Polyester komt niet uit een hernieuwbare bron. Dus we richten ons met onze inspanningen voor labelproductie op het gebruik van meer hernieuwbare en gerecyclede materialen, zoals biologisch katoen en gerecyclede vezels. Het is voor ons van het grootste belang dat we voorop lopen als het gaat om geavanceerde materialen. We proberen voortdurend datgene wat we doen, te verbeteren en willen daarbij de best mogelijke materialen gebruiken die we kunnen vinden.

De aanwezigheid van een team ter plaatse helpt ook om onze processen te verbeteren. Wij zijn eigenaar van al onze fabrieken, waardoor wij absolute controle hebben en een reëel inzicht krijgen in wat er op de werkvloer gebeurt. En we horen dagelijks van onze werknemers wat er op het sociale en ecologische vlak gebeurt. Doordat we eigen faciliteiten hebben, kunnen we de grondstoffen steeds daar brengen waar we ze nodig hebben en veranderingen vanaf de basis doorvoeren. We verzekeren ons ervan dat we mensen met de juiste vaardigheden aannemen, wat bijdraagt aan veranderingen en een betere verslaglegging. Duurzaamheid is zeer datagericht, en als we deze zaken niet nauwkeurig meten, kunnen we ze niet verbeteren. Als we onze resultaten niet meten, hoe kunnen we dan weten of dingen daadwerkelijk verbeteren?”

Beeld: ITL Group

Hoe werkt ITL samen met zijn klanten om hen meer duurzame producten en oplossingen te bieden?

“Sommige van onze klanten zien duurzaamheid als noodzakelijk. Andere helpen we met onze kennis. Onze duurzaamheidsideologie kent twee speerpunten. Dit geven we nadrukkelijk mee aan onze klanten wanneer we rond de tafel zitten. Ten eerste willen we betere producten voor onze klanten maken als het gaat om materiaal. Onze klanten hebben als doel een kledingstuk te maken. En voor ons is van groot belang dat we samen met onze klanten binnen dat proces ontwerpen voor duurzaamheid. Daarbij willen we ook onze processen en producten verbeteren. Op die manier is het voor onze klanten gemakkelijker om over te schakelen op een duurzamer substraat van onze producten, bijvoorbeeld biologisch of gerecycled. Als we hetzelfde product voor hen kunnen maken met minder water, minder energie, minder koolstof, minder chemicaliën, minder grondstoffen en minder koolstofuitstoot, dan is dat product in zijn totaliteit beter. Hetzelfde geldt voor onze sociale kant: door in overeenstemming met ons beleid betere sociale en arbeidspraktijken toe te passen, kunnen wij onze klanten duurzamere opties bieden.

Ons andere speerpunt is duurzaamheid toegankelijk maken voor iedereen. Onze ontwerpsoftware, bekend als Intelligen™, is één manier. We weten dat kosten een van de belangrijkste factoren zijn voor onze klanten bij het nemen van bepaalde beslissingen. Dus we adviseren vaak een herontwerp voor labels en hanglabels. Hierdoor worden kosten bespaard en is het duurzamer. Zo kunnen de klanten profiteren van kostenbesparingen terwijl ze overschakelen van conventionele materialen naar duurzamere alternatieven. Een van onze doelstellingen is om gerecyclede en hernieuwbare materialen in onze kernlabels te introduceren en gecertificeerde vezels in onze papieren labels. Wij geloven dat dit de juiste keuze is.”

Hoe zal de duurzaamheidsstrategie van ITL zich ontwikkelen in de komende paar jaar?

“We weten nu waar we staan en waar we heen willen. Nu moeten we ons concentreren op het behalen van onze doelstellingen. Dat krijgt nu sterk de nadruk. De invoering van systemen en initiatieven om die doelen te behalen, wordt top-down en bottom-up ondersteund. Dat maakt het een stuk gemakkelijker. Er is heel veel steun van de leiding van ITL Group en men begrijpt dat we moeten investeren in duurzaamheid als we hierin de beste willen zijn. We hebben de steun van mensen die begrijpen dat wat we nu doen, op de lange termijn goed is voor het zakelijke belang, en voor het milieu.

Het belangrijkste doel voor de lange termijn is dat we naar onze doelstellingen toewerken en in staat zijn ons aan veranderingen aan te passen. Er zullen veranderingen plaatsvinden; er zal veel meer worden geïnvesteerd in verschillende technologieën en sectoren in de textielindustrie die nu misschien nog niet commercieel toegankelijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat wij daarbij willen zijn en klaar willen staan om snel te kunnen schakelen. Onze flexibiliteit is een van onze sterkste punten en ITL houdt alle veranderingen nauwlettend in de gaten. We willen onze doelstellingen voor 2025 en 2030 halen en waar mogelijk de doelstellingen nog ambitieuzer stellen.”

Beeld: ITL Group
CIRCULARITEIT
DUURZAAMHEID
ITL Group