Het Europees Parlement heeft het rapport ‘Over de werking van franchising in de detailhandel’ op dinsdag aangenomen. In het rapport staan meerdere maatregelen die franchisenemers een betere en sterkere positie geven tegenover franchisegevers.

In het document zijn onder andere afspraken gemaakt over een bedenktijd van vijftien dagen voordat contracten getekend worden, redelijke concurrentiebedingen en afspraken rondom online verkoop. Volgens het Europees Parlement, en initiatiefnemer Nederlands Europarlementariër Dennis de Jong, is de franchisenemer vaak de zwakkere partij en ziet de noodzaak in van dergelijke maatregelen.

In Nederland leidde de geschillen tussen franchisenemers en franchisegevers al tot de Nederlandse Franchise Code. De code zou in eerste instantie op vrijwillige basis worden ingevoerd, maar minister Kamp van Economische zaken wil een wettelijke basis voor de code creëren. Europarlementariër De Jong ziet nu graag dat alle lidstaten nationale franchisecodes tot wet maken.