De omzet van textielproducten vertoont nog ieder jaar een stijgende lijn. Zo steeg de omzet in 2001 met 6%. Textielproducten worden voornamelijk, geheel of gedeeltelijk, buiten de Europese Unie geproduceerd. Dit impliceert een groot aantal im- en export bewegingen en daaruit volgt dat u wordt geconfronteerd met douaneautoriteiten.Vaak een onvoorstelbare en onvoorspelbare "sta-in-de-weg".

Douaneplanning is hét instrument om efficiënt om te gaan met de Belastingdienst/ Douane en de fiscale wetgeving. Douaneplanning is bovendien bij uitstek het instrument om uw winstmarges te laten stijgen en om uw concurrentiepositie te verstevigen. Certificaten van oorsprong, quotakosten, tariefindeling van textiel en textielwaren, de vaststelling van de douanewaarde bij invoer, het zijn allemaal zaken waar financiële besparingen kunnen worden gerealiseerd indien de juiste keuzen of afspraken worden gemaakt.

Een aantal bedrijven heeft zich inmiddels verenigd in een zogenaamd textielplatform, een initiatief van Loyens & Loeff. Door een bundeling van de krachten is de ingang richting douaneautoriteiten en Europese Commissie inmiddels bijzonder succesvol gebleken. Indien u zich wenst aan te sluiten bij dit platform, of nadere informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer E.E. van der Starre (eric.van.der.starre@loyensloeff.com).

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN