Informatie en communicatie technologie heeft in de afgelopen jaren ons aller manier van zaken doen veranderd en zeker binnen de modebranche biedt onder andere internet vele nieuwe kansen. Om beter en concreter inzicht te krijgen in de stand van zaken rond internet en automatisering bin-nen de branche, hebben Modeportaal.nl en Modint Business het plan opgevat een onderzoek te doen onder leveranciers én detaillisten. Juist waar beiden elkaar ook in hun automatisering tegenkomen doen zich snelle ontwikkelingen voor.

E-commerce doet zijn intrede in onze branche. Het deel gewijd aan de leveranciers is eind september afgesloten. Onderstaand vindt u de belangrijkste conclusies van het rapport E-Business in the Fashion Branch dat Petra Geurts van de Arnhem Business School samenstelde. Het rapport brengt de mogelijkheden van e-business in de mode branche in kaart. Tevens geeft het de uitkomst van een enquête onder leveranciers.

De inzenders
De vragenlijst werd onder een kleine 700 leden van Modint verspreid. Er was een 18 procent respons van (bruikbare) formulieren die op tijd binnen kwamen. Na het verstrijken van de response periode mochten we nog 17 formulieren ontvangen die qua inhoud niet sterk afweken van de andere, maar de conclusies versterkten. Van de respondenten was 59% als fabrikant te betitelen, 42% als groothandel of agent met voorraad, 13 % als agent zonder voorraad, 12 % als loonbedrijf, om de grootste groepen te noemen. De helft deed in dames en/of heren kleding en 16% in kinderkleding.Coorporate fashion was met 15% ook goed vertegenwoordigd. Bedrijven in onderkleding en accessoires (ieder 6%) stuurden ook in. Hoewel de groep met 1-5 werknemers het grootst was, kan men zeggen dat de spreiding over de bedrijfsgrootte in aantallen werknemers goed was.

Automatisering
De bedrijven die de geantwoord hebben zijn vrijwel allen reeds behoorlijk geautomatiseerd gezien het aantal computers dat men gebruikt, de gebruikte software, soms de aanwezigheid van eigen IT personeel en het feit dat ruim drie kwart in de jaren 1997-2001 een internet aansluiting heeft geïnstalleerd. Het kan wel zijn dat de meer IT georiënteerde bedrijven gereageerd hebben en de uitkomsten wat scheef trekken. De meest gebruikte groep softwarepakketten is natuurlijk financiële software. Van alle inzenders gebruikt 91 % deze software. Dan volgen toepassingen als CAD en warehousing (ieder ca. 47%) en ERP pakketten (32%) als de belangrijkste toepassingen.

Waarvoor gebruikt men het internet nu?
E-mail is natuurlijk een belangrijk deel van het gebruikt van internet, vooral richting afnemers en leveranciers. Verder ziet men het net vooral als medium om informatie verzamelen. De helft van de bedrijven heeft een eigen website. Een groter deel (94%) heeft een eigen domeinnaam. Het rapport geeft meer details, met name over de bezochte sites en de informatie die men zoekt. Ook aan het kopen en verkopen via internet wordt aandacht besteed. Hier blijkt dat vooral email gebruikt wordt, maar ook andere mogelijkheden als EDI, websites en portals, al dan niet gekoppeld aan het back-office. Een e-marketplace is nog ver van huis voor de meeste bedrijven.

Informatie
Terwijl het overgrote deel van de bedrijven aangeeft dat internet van waarde is voor het bedrijf, geeft 40% aan onvoldoende op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Brancheorganisaties en IT bedrijven dicht men hier een grote rol toe. Met name informatie over branche specifieke toepassingen is welkom. Het rapport geeft overigens ook aan dat een aantal structurele problemen in de branche de doorbraak van e-business remmen. Denk aan het belang dat men hecht aan persoonlijke relaties, het grote aantal kleine bedrijven en het feit dat toepassingen, met e-marketplaces, pas interessant worden bij een behoorlijk aantal gebruikers en deelnemers. Kansen liggen het feit dat IT in het algemeen helpt de keten efficiënter te organiseren: zaken gaansneller bij lagere kosten.

De vraag rijst echter of bedrijven die al problemen hebben om te overleven aan kunnen haken en e-business als overlevingsstrategie in kunnen zetten. Het volledige rapport (engels, 39 pagina's en 25 pagina's tabellen en grafieken) is verkrijgbaar tegen betaling van Eur 400,= excl BTW en verzending en kan besteld worden bij Lennard Minderhoud van Modeportaal.nl.

Nadere informatie bij: Lennard Minderhoud Email: Lennard@FashionUnited.nl www.FashionUnited.nl Rens Tap MODINT Business Postbus 69265 1060 CH AMSTERDAM Tel: 020-5121426 Fax: 020-6170634 Email: tap@modintbusiness.nl www.modintbusiness.nl

{metakey} MODINT, MODEPORTAAL,FashionUnited eBusiness, FashionUnited, eBusiness, EDI /metakey}

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN