In Rusland staat op misbruik van merknamen voortaan een hoge boete of gevangenisstraf. De Russische senaat heeft dat vastgesteld door een nieuwe wet op intellectueel eigendom aan te nemen. Russische en westerse bedrijven hebben geruime tijd bij de overheid moeten aandringen op een hardere aanpak van merken- en auteurspiraten, omdat zij miljoenen dollars aan inkomsten mis zijn gelopen als gevolg van de gebrekkige Russische wetgeving op dit gebied. De Russische regering heeft tevens een speciale bestrijdingscommisissie ingesteld en de politie heeft extra bevoegdheden gekregen om de overtreders op te sporen. De strengere wet op intellecueel eigendom was tevens een van de voorwaarden om toe te mogen treden tot de Wereldhandelsorganisatie WTO.

 

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN