• Home
  • Nieuws
  • Fashion
  • Franse belasting van 5 euro op fast fashion - Een doorbraak voor duurzame mode?

Franse belasting van 5 euro op fast fashion - Een doorbraak voor duurzame mode?

Door Guest Contributor

bezig met laden...

Scroll down to read more

Fashion |Opinie

Een Shein pop-up. Credits: Shein

In een baanbrekende zet om de schadelijke effecten van fast fashion tegen te gaan, heeft Frankrijk een voorgestelde heffing van 5 euro op elk verkocht fast fashion artikel ingevoerd. Onder leiding van het Franse parlementslid Antoine Vermorel Marques en gesteund door de Horizons Group, is deze belasting een beslissend statement tegen de ecologische en sociale ravage die wordt aangericht door fast fashion giganten als Shein en Temu. Het is een cruciale poging om de afhankelijkheid van overzeese productie om te buigen naar lokale productie. Toch wordt er nog steeds kritisch gekeken naar de effectiviteit van deze toeslag om het fast fashion landschap fundamenteel te veranderen.

Over de auteur

Niki de Schryver is de oprichter en CEO van Cosh! Cosh! is een voorvechter van duurzame mode, bloeiende lokale economieën en een divers, kleinschalig winkellandschap.

Cosh! erkent de rol van de belasting in het benadrukken van de verborgen kosten van fast fashion. Onderzoeken naar de producten van Shein, zoals die van Greenpeace Duitsland, hebben alarmerende schendingen van de chemische veiligheid aan het licht gebracht, wat de dringende behoefte aan transparantie en verantwoording onderstreept. Hoewel de belasting een stap in de goede richting is, vraagt Cosh! zich af of het ver genoeg gaat om de uitgebreide milieu- en sociale gevolgen van fast fashion te beperken. De organisatie onderstreept de noodzaak van robuustere wetgeving om producentenverantwoordelijkheid en duurzame toeleveringsketens af te dwingen.

In het licht hiervan heeft Cosh!, samen met Fair Trade Belgium en belangrijke Belgische stakeholders, een verklaring onderschreven die pleit voor de snelle invoering van de Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDD). Deze richtlijn is essentieel voor het creëren van een gelijk speelveld dat cruciaal is voor het bereiken van duurzame toeleveringsketens. Het komt er in essentie op neer dat bedrijven de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun ecologische voetafdruk en de impact op de mensenrechten binnen hun toeleveringsketens.

We zijn bezorgd dat deze belasting bedrijven zoals Shein onbedoeld zou kunnen laten denken dat de 5 euro belasting een vrijbrief is voor hun ecologische voetafdruk, waardoor de status-quo mogelijk wordt verankerd. Om dit tegen te gaan, benadrukt Cosh! dat sancties gericht moeten zijn op de productie in plaats van op de consumptie van goederen die niet aan de normen voldoen, om zo verantwoorde merken te promoten en lokaal vakmanschap te ondersteunen, waarmee het ethos van wetten zoals de Franse AGEC-wet, die afvalvermindering en een circulaire economie voor staat, verder wordt versterkt.

De focus van de wetgeving op online retailers zonder fysieke aanwezigheid in Frankrijk is bedoeld om lokale bedrijven te beschermen tegen de overweldigende concurrentie van fast fashion giganten. Cosh! roept echter op tot een alomvattende strategie die het volledige spectrum van de impact van fast fashion omvat, naast alleen de digitale markt.

Er valt een genuanceerd argument te bedenken dat de dominantie van Shein de duurzaamheid kan bevorderen door andere fast fashion-entiteiten zoals Zara of H&M weg te drukken en de fysieke voetafdruk van fast fashion in de fysieke detailhandel te verkleinen. Dit zou een uitweg kunnen bieden aan traditionele retailers. Het zich ontvouwende scenario zou Europese merken en retailers kunnen dwingen tot een significante transformatie in de richting van degrowth, waardoor ze worden uitgedaagd om hun productie- en consumptiepatronen te heroverwegen. Dit zou de uitdaging echter meer naar het digitale domein kunnen verschuiven, met dubbelzinnige gevolgen voor de lokale werkgelegenheid en milieunormen.

Cosh! reageert op de Franse belasting van 5 euro op fast fashion

Cosh! stelt een vooruitstrevende oplossing voor: het beperken van de import van bedrijven die de duurzaamheids- en arbeidsnormen van de EU aan hun laars lappen. Dit zou kunnen leiden tot een heroverweging van productie- en distributiemodellen, waardoor bedrijven worden aangezet tot meer lokale activiteiten. Dergelijke maatregelen kunnen lokale economieën stimuleren, de productienormen verhogen en de transparantie van de toeleveringsketen verbeteren.

Deze belasting is een noodzakelijke stap in het openen van een dialoog over de rol van wetgeving bij het vormgeven van een duurzame mode-industrie. De op handen zijnde uitdagingen voor kleine, ethische merken bij het navigeren door nieuwe duurzaamheidsnaleving en -communicatie zijn aanzienlijk. Cosh! roept op tot een systemische, holistische benadering van de hervorming en stelt dat de belasting van 5 euro, hoewel het een prijzenswaardig begin is, slechts de eerste stap is op een lange reis naar de ontmanteling van het fast fashion model.

Nu we nadenken over de bredere implicaties van deze belasting, is het duidelijk dat een gezamenlijke inspanning van consumenten, merken en beleidsmakers essentieel is om duurzaamheid te verweven in de besluitvorming over mode. Cosh! is voorstander van het idee dat het invoeren van vergelijkbare fiscale maatregelen in andere Europese landen de mode-industrie aanzienlijk zou kunnen stimuleren in de richting van duurzaamheid, in lijn met de Green Deal-doelstellingen van de EU. Dit initiatief van Frankrijk onderstreept de toewijding aan het toekomstbestendig maken van de belangrijke modesector en geeft een pad aan dat, als het collectief wordt gevolgd, kan leiden tot diepgaande, systemische verandering.

Cosh!
Due Diligence
Fast fashion
Wetgeving