• Home
  • Nieuws
  • Mensen
  • Dieter Penninckx tekent verzet aan tegen FNG-vonnissen

Dieter Penninckx tekent verzet aan tegen FNG-vonnissen

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Mensen

Beeld: Brantano

Oprichter en voormalig CEO van modegroep FNG, Dieter Penninckx, gaat de vonissen rondom FNG aanvechten, aldus Belgische krant De Standaard. Het gaat hier om de vonnissen van 29 maart dit jaar waarin wordt gesteld dat FNG geruime tijd overeind werd gehouden door ‘op kunstmatige en bedrieglijke wijze foutieve en onvolledige financiële rapportering te verstrekken aan haar kredietverleners’.

In datzelfde vonnis werd besloten door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen om het tijdstip van staking van betaling van de modegroep met zes maanden te vervroegen. In de praktijk betekende dat dat dit tijdstip viel toen Penninckx nog CEO was van FNG, namelijk op 12 februari. Pas in april legde hij zijn taken als CEO neer.

Penninckx wil dat het vonnis geschrapt wordt en vraagt dat de curatoren van het faillissement op straffe van een dwangsom verplicht worden om alle documenten die ze aan het revisorenkantoor BST overmaakten, te overhandigen, aldus De Standaard. Ook de boekhouding, e-mails en boekhoudkundige documenten, briefwisseling met de raad van bestuur en revisoren wil Penninckx hebben.

Afgelopen jaar gingen zo’n dertig vennootschappen die onder FNG NV vielen failliet, FNG NV zelf bleef overeind staan.

Dieter Penninckx
FNG