• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Wat u kunt verwachten van de herziening van regels omtrent textiellabels

Wat u kunt verwachten van de herziening van regels omtrent textiellabels

Door Guest Contributor

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Illustration image - Garment Labelling Requirements Credits: FashionUnited

Brussel - Textiel speelt vanwege de praktische kwaliteiten en visuele aantrekkingskracht textiel een cruciale rol in het dagelijks leven van elke burger. Textiel verbetert de efficiëntie, het comfort en de aantrekkingskracht van verschillende objecten en is een essentieel onderdeel van verschillende producten, zoals meubels, kleding en andere producten, zoals auto's, en beschermende en medische uitrusting.

Dit wijdverbreide gebruik van textiel eist echter een belangrijke tol. Binnen de EU legt dit een aanzienlijke druk op hulpbronnen zoals land en water, waardoor uiteindelijk de uitstoot van broeikasgassen en het grondstoffenverbruik aanzienlijk toenemen. Ondanks deze enorme obstakels blijft de textielindustrie een pijler van de Europese economie, biedt werk aan meer dan 1,5 miljoen mensen en speelt een cruciale rol in de interne markt van de EU.

Het wetgevingskader dat dit terrein reguleert, is een sleutelfactor bij het bevorderen van de inspanningen van de Europese Unie op het gebied van de circulaire economie. Om deze redenen overweegt de Europese Commissie een herziening van de huidige Europese wetgeving met betrekking tot textieletikettering. Op basis van de textielagenda van de EU moeten alle textielproducten die op de EU-markt worden gebracht, streven naar duurzaamheid, recycleerbaarheid en herstelbaarheid.

Over de auteur:

Lucas Falco (Counsel) en Annea Bunjaku (Paralegal), EDSON LEGAL

De EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel

Gezien de betekenis die de textielartikelen hebben voor de bevolking in de EU, werd op 30 maart 2022 de Strategie voor Duurzaam en Circulair Textiel gepubliceerd. Naast de reeds voorgestelde wetgeving streeft deze groene strategie ernaar een groene en digitale transitie veilig te stellen door ook over sociale uitdagingen. Het aannemen van juridisch bindende maatregelen zou de vermindering van de ecologische voetafdruk van textiel gedurende de hele levenscyclus ervan vergemakkelijken. Bovendien zou het ook het concurrentievermogen van de sector op de interne en mondiale markt vergroten door te zorgen voor hogere bindende normen. Een cruciaal onderdeel van deze strategie is de herziening van de bestaande wetgeving die de etikettering van textiel reguleert.

Verwachte veranderingen in de textieletiketteringsverordening

In de EU worden textielproducten momenteel gereguleerd door Verordening 1007/2011 inzake textieletikettering. Elk textielproduct is voorzien van een etiket dat duidelijk de vezelsamenstelling identificeert, evenals de niet-textiele elementen van dierlijke oorsprong. De huidige verordening stelt minimumvereisten vast voor de labels, zodat ze voldoen aan de normen voor duurzaamheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid. De bestaande wetgeving is van toepassing op producten die ten minste 80 procent van het gewicht aan textielvezels bevatten, evenals op bepaalde textielcomponenten die in andere producten zijn verwerkt.

In het licht van de aanhoudende problemen waarmee de textielindustrie wordt geconfronteerd en gezien het feit dat de bestaande wetgeving meer dan tien jaar geleden in werking is getreden, analyseert de Europese Commissie of de verordening moet worden gewijzigd. In de textielindustrie heeft de Commissie (I) de fragmentatie van de Europese interne markt, (II) het gebrek aan informatie voor consumenten, en (III) de duurzaamheid van de sector als de drie voornaamste zorgen geïdentificeerd.

De beperkte reikwijdte van de bestaande wetgeving inzake textieletikettering omvat geen informatie over de grootte en het onderhoud van producten. De herziening van de etiketteringsregels voor textiel is niet alleen bedoeld voor textielproducten, maar ook voor andere aanverwante producten, zoals leer- en bontproducten van kleding, kledingaccessoires en huishoudelijke producten. De herziening sluit schoeisel uit van het toepassingsgebied van de herziening, omdat de etikettering van schoenen wordt geregeld door een afzonderlijke EU-richtlijn. Vanwege de discrepanties tussen de lidstaten streeft de commissie ernaar te voorzien in geharmoniseerde regels om de nalevingskosten voor bedrijven te verlagen en de informatie-uitwisseling te verbeteren voor consumenten.

Na beoordeling kan de Europese Commissie aanvullende verplichte openbaarmakingsinformatie invoeren onder het etiketregime. Met de bedoeling de circulariteit in de industrie te vergroten, wil het een uitgebreide cradle-to-cradle informatie-infrastructuur creëren, die de bestaande cradle-to-gate infrastructuur overtreft. De commissie onderzoekt de mogelijkheden om informatie op te nemen zoals duurzaamheids- of circulariteitsparameters, de omvang van producten en, indien van toepassing, het land waar productieprocessen plaatsvinden (“made in”). Verder zullen de toevoeging van aanwezige allergene stoffen, de authenticiteit van leer en bont en de wasetikettering worden geëvalueerd.

De introductie van digitale labels is een andere verplichting die de commissie overweegt. Door andere wettelijke EU-regels, zoals het digitale productpaspoort, te verankeren, zal de evaluatie potentiële mogelijkheden evalueren voor de introductie van taalonafhankelijke symbolen of codes en een duurzaamheids- en circulariteitslabel. Zoals het Europees Economisch en Sociaal Comité ook stelt, zijn digitale etiketten een essentiële oplossing voor het verstrekken van informatie aan consumenten door het overbrengen van een duidelijke tekst in verschillende talen. Aan de andere kant zou het, zoals dit comité opmerkt, moeilijker moeten zijn om de fysieke labels van het product af te scheiden, zonder dat dit ten koste gaat van de duurzaamheid van de informatie of de functionaliteit van de producten.

De status van de revisie

Om de herziening te laten doorgaan, zal de Europese Commissie worden ondersteund door uitgebreide evaluaties en effectbeoordelingen. Belanghebbenden en burgers van de Europese Unie zullen actief worden betrokken bij het openbare raadplegingsproces om vooraf geïdentificeerde kwesties, nalevingskosten en voordelen aan te pakken.

De commissie heeft op 19 december 2023 een openbare raadpleging geopend om de standpunten van het bedrijfsleven en de burgers te verzamelen over de noodzaak om de EU-verordening inzake textieletikettering te wijzigen. De raadpleging eindigt op 15 april 2024. Belanghebbenden uit de sector worden uitgenodigd om hun feedback en opmerkingen te geven.

Afhankelijk van de input die zij uit de raadpleging ontvangt, zal de commissie waarschijnlijk een wetgevingsvoorstel indienen om de bestaande verordening te wijzigen. Door deel te nemen aan de consultatie kan de mode-industrie een cruciale rol spelen bij het beïnvloeden van de herziening en uiteindelijk de reikwijdte van de mogelijke toekomstige regels.

Geschreven in Brussel, 28 maart 2024.

Bronnen:

- European Commission, ‘Factsheet on Textiles’, 30 March 2022

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, ‘EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles’, COM (2022), 30.03.2022 141 final.

- Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council Text with EEA relevance (OJ L 272, 18.10.2011)

- Directive 94/11/EC of European Parliament and Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to consumer, OJ L 100, 19.4.1994.

- European Economic and Social Committee website, EESC opinion: Revision of textile labelling Regulation

Meer artikelen over opkomende wet- en regelgeving:
Duurzaamheid
edson
Europese Commissie
Recycling
repair
Wetgeving