• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Waarom Bestseller, H&M en Primark hun inkoop in Myanmar hervatten

Waarom Bestseller, H&M en Primark hun inkoop in Myanmar hervatten

Door Simone Preuss

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Nadat op 1 februari 2021 wegens een militaire staatsgreep de noodtoestand werd afgekondigd in Myanmar, trokken heel wat inkopers zich voorlopig terug uit het Zuidoost-Aziatische land. Na een tijdelijke pauze hervatten enkele kledingbedrijven, zoals Bestseller, H&M en Primark, hun inkoopactiviteiten. FashionUnited vroeg hun naar hun beweegredenen.

Het Deense modebedrijf Bestseller heeft opdracht gegeven voor een onafhankelijk rapport en een evaluatie van zijn due diligence om een verantwoorde productie in Myanmar te waarborgen. Het rapport is opgesteld door de onafhankelijke jurist Jonas Christoffersen, die daarvoor elf jaar directeur was van het Deense Instituut voor de Mensenrechten. Het rapport gaat specifiek in op drie vragen, namelijk of het leger geld heeft ontvangen van fabrieken die door Bestseller zijn gecontracteerd, of Bestseller zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft genomen en of het bedrijf EU-sancties heeft overtreden.

Bestseller geeft opdracht tot onafhankelijk rapport

“Op basis van onze bevindingen geloven wij niet dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de drie fabrieken die gevestigd zijn op percelen direct of indirect eigendom zijn van het leger. Evenmin geloven wij dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de drie fabrieken administratiekosten hebben betaald, direct of indirect, aan de militairen,” bevestigt het rapport, dat eerder deze maand werd gepubliceerd, met betrekking tot 3 van de 36 kledingbedrijven die Bestseller in Myanmar gebruikt.

“Wij zijn van mening dat er geen twijfel over bestaat dat Bestseller met betrekking tot zijn activiteiten in Myanmar zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft genomen volgens de hoogste internationale normen. Bestseller heeft zeer snel gereageerd op het rapport van de onafhankelijke internationale onderzoeksmissie van de VN, net zoals Bestseller - toen dat later nodig was - zijn grondige onderzoek heeft voortgezet met steun van lokale deskundigen en bronnen,” is het antwoord op de tweede vraag. Wat de derde vraag betreft: er is geen schending van EU-sancties vastgesteld volgens Bestseller.

H&M wil banen van 50.000 kledingarbeiders redden

Het Zweedse modebedrijf H&M zei in antwoord op de vraag van FashionUnited: “Gedurende een periode heeft de H&M Group het plaatsen van nieuwe orders bij onze leveranciers in Myanmar tijdelijk opgeschort. Nu beginnen we geleidelijk aan weer nieuwe bestellingen te plaatsen. Met ons besluit willen we het risico vermijden dat onze leveranciers hun fabrieken zouden moeten sluiten, wat onvermijdelijk zou leiden tot de werkloosheid van tienduizenden textielarbeiders. Vandaag de dag zijn meer dan 50.000 mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van de banen van onze leveranciers. Zonder kopers die producten bestellen, zal er geen kledingindustrie in Myanmar zijn.”

“Wij maken ons uiteraard grote zorgen over de situatie in Myanmar. Om te begrijpen hoe we het beste kunnen bijdragen aan een positieve ontwikkeling in het land, in overeenstemming met de uitgesproken intentie van het volk, zijn we in nauw overleg met VN-agentschappen, diplomatieke vertegenwoordigers en mensenrechtenexperts. Wij hebben hen om advies gevraagd over hoe internationale ondernemingen moeten reageren op de zeer zorgwekkende situatie. Hoewel we erkennen dat elk advies over deze complexe kwestie een delicate afweging van verschillende overwegingen met zich meebrengt, is de algemene opvatting dat internationale bedrijven er de voorkeur aan geven zaken te blijven doen als ze kunnen garanderen dat er geen banden zijn met het leger van Myanmar”, voegde H&M eraan toe.

Het bedrijf heeft zijn bezorgdheid over de aantasting van fundamentele mensenrechten, zoals de vrijheid van vereniging, ook kenbaar gemaakt aan vakbonden, merken en mensenrechtenorganisaties. H&M vertrouwt in dit verband op het partnerschap van alle belanghebbenden en op transparantie.

Primark laat belangrijkste leveranciers niet in de steek

Ook de Ierse textieldiscounter Primark gaf commentaar toen zij door FashionUnited werd benaderd: “Voor ons staat de veiligheid en het welzijn van ieder individu dat producten voor Primark maakt voorop - evenals hun rechten en vrijheden, zoals uiteengezet in onze Gedragscode.”

“We hebben een paar weken geleden het besluit genomen te stoppen met inkopen in Myanmar. Destijds hoopten we dat dit slechts tijdelijk zou zijn, omdat we ons inzetten om onze leveranciers te ondersteunen en het levensonderhoud van de arbeiders in hun fabrieken te beschermen. Ongeacht de duur van de productie- en leveringsperiodes zijn wij vastbesloten alle bestaande orders bij onze leveranciers in Myanmar uit te voeren en hebben wij enkele orders bij onze meest strategische lokale leveranciers hervat. We hebben nauw en regelmatig contact met onze leveranciers en blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden, waarbij we de advies van de overheid en externe deskundigen opvolgen”, aldus een woordvoerster van Primark.

Merken en detailhandelaren moeten de situatie nauwlettend volgen

Organisaties als de Schone Kleren Campagne (SKC) roepen alle leveranciers, merken en retailers die actief zijn in Myanmar op om de militaire coup publiekelijk te veroordelen, op te roepen tot herstel van de democratie en de rechtsstaat, en de protesten van het volk en de burgerlijke verzetsbeweging te steunen. Merken en retailers moeten er ook voor zorgen dat hun bedrijfsactiviteiten niet bijdragen tot schendingen van de mensenrechten of deze verergeren, en dat ze geen directe band hebben met het leger.

“Merken en retailers die in Myanmar inkopen, moeten bij hun leveranciers en in hun hele toeleveringsketen de nodige zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten waarborgen om ervoor te zorgen dat deze beginselen worden nageleefd. Kledingbedrijven moeten schendingen van de mensenrechten en risico’s in de kledingsector in Myanmar blijven opsporen, documenteren, aanpakken en verhelpen”, adviseerde de Schone Kleren Campagne in een verklaring in maart.

Volgens de Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) zijn sinds het begin van de militaire staatsgreep in Myanmar ten minste 815 mensen gedood en meer dan 5400 mensen gearresteerd.

Dit artikel is eerder verschenen op Fashionnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: FashionUnited

Bestseller
H&M
Myanmar
Primark