• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Voorstel voor Europese due diligence wet gepubliceerd: Dit zijn de belangrijkste punten

Voorstel voor Europese due diligence wet gepubliceerd: Dit zijn de belangrijkste punten

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: Schone Kleren Campagne

Vorig jaar stemde de Europese Commissie voor een Europese due diligence wet. Deze wet verplicht bedrijven om hun productieketen te onderzoeken en misstanden te verbeteren. Het was even wachten op het uitgewerkte voorstel van de wet, maar vandaag is het voorstel gepubliceerd. FashionUnited licht de belangrijkste punten uit.

Wat is de due diligence wet?

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een 'Directive on corporate sustainability due diligence' opgesteld. Bedrijven worden hierdoor verplicht om de impact van hun praktijken in beeld te brengen en waar nodig deze te voorkomen of verzachten. Het gaat hier om de impact op mensenrechten en het milieu. Bedrijven moeten deze impact onderzoeken in de eigen activiteiten, die van dochterbedrijven en de waardeketens.

Om te voldoen aan de wet moeten bedrijven due diligence in hun beleid opnemen, echte of mogelijke impact op het milieu en mensenrechten in beeld brengen, deze impact voorkomen of verminderen, een klachtenprocedure opzetten en behouden, de effectiviteit van de due diligence maatregelen in kaart brengen en publiekelijk communiceren over de due diligence.

De due diligence wet geldt voor deze bedrijven

Ten eerste zal de wet gelden voor alle Europese bedrijven van meer dan 500 medewerkers en een netto omzet van 150 miljoen euro wereldwijd. Ook zal deze gelden voor bedrijven die meer dan 250 medewerkers hebben, een netto omzet van 40 miljoen euro wereldwijd hebben, die in 'hoge impact sectoren' actief zien. Voor deze groep zullen de regels twee jaar later van start gaan dan de eerste groep. Ook bedrijven die niet uit de EU komen, maar wel in de EU actief zijn en aan de voorwaarden van de eerste twee groepen voldoen, moeten zich aan de due diligence wet houden.

De due diligence wet geldt (nog) niet voor deze bedrijven

Kleine en medium bedrijven zijn niet opgenomen in dit voorstel.

Wie zal de wet handhaven?

Nationale autoriteiten worden aangewezen en die zullen toezien op de nieuwe regels. Deze autoriteiten mogen boetes opleggen wanneer bedrijven niet aan de regels voldoen. Het wordt daarnaast ook mogelijk voor slachtoffers om juridische actie te ondernemen wanneer due diligence maatregelen hadden kunnen voorkomen dat er leed was.

Extra regel voor de grote bedrijven

Voor de eerste groep (met meer dan 500 medewerkers en een omzet van 150 miljoen euro) geldt er nog een extra regel. Hun business strategie moet verenigbaar zijn met het doel uit de Parijs overeenkomst om global warming tot 1,5 graden te beperken.

Wat is de volgende stap?

Het voorstel wordt nu gepresenteerd aan het Europese Parlement en de Europese raad. Zij moeten het voorstel goedkeuren. Wanneer het voorstel is aangenomen moeten leden van de Europese Unie twee jaar om het voorstel om te zetten naar een nationale wet en de relevante teksten omtrent de nationale wet te communiceren aan de Europese Commissie.

CSDDD
Due Diligence
Europese Commissie
Toeleveringsketen
Wetgeving