• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Vlaio lanceert twee nieuwe subsidies om transitie naar circulaire economie te ondersteunen

Vlaio lanceert twee nieuwe subsidies om transitie naar circulaire economie te ondersteunen

Door Caitlyn Terra

24 jan 2022

De Vlaamse regering zet verder in op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit doet de regering door met Vlaio (Agentschap Innoveren & Ondernemen) twee nieuwe subsidies te lanceren: ‘living labs circulaire economie’ en ‘levensduurverlening maakindustrie’, aldus een bericht van Vlaio.

De subsidie bedraagt maximaal een bedrag van 100.000 euro en heeft een uitvoeringstermijn van maximaal twee jaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 april. Bedrijven en organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor gerichte experimenten die uitgevoerd worden met nauwe betrokkenheid van een onderneming. De experimenten kunnen kleinschalig en lokaal van aard zijn, maar een leereffect op grote schaal hebben, aldus Vlaio. Samenwerking tussen verschillende partijen staat hierbij voorop.

Vlaanderen heeft de ambitie om de materialenvoetafdruk en de broeikasgasuitstoot tegen 2030 te verminderen. Vlaanderen zet daarom in op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie.

Circulair
VLAIO