• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Trends in mode-sourcing: Hoe de pandemie de inkoopmarkten veranderde

Trends in mode-sourcing: Hoe de pandemie de inkoopmarkten veranderde

Door Regina Henkel

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: Global Organic Textile Standard (GOTS)

Na meer dan een jaar in permanente crisismodus beginnen merken, retailers en fabrikanten nu hun focus te verleggen voorbij de kortetermijnvisie. Hoe zijn de inkoopmarkten van de kledingindustrie veranderd tijdens de pandemie? Het rapport ‘Global Sourcing Reference 2022’ van marktonderzoeksbureau Accenture Strategy geeft de antwoorden.

Inkoopvoorwaarden vormen nog steeds een uitdaging

De coronacrisis heeft geleid tot een enorme daling van de vraag op de wereldwijde verkoopmarkten. En dat resulteerde op zijn beurt weer in geannuleerde bestellingen van leveranciers, hoge voorraden bij retailers en een consolidatie van bedrijven, waardoor het wereldwijde inkooplandschap permanent is veranderd.

Terwijl belangrijke markten zich nu weer openen en er een duidelijke opleving van de consumentenverkoop waarneembaar is, verkeren veel productielanden nog steeds in zwaar weer. Tegelijkertijd zijn er aanzienlijke verstoringen in het internationale vrachtverkeer, aanhoudende handelsspanningen, politieke instabiliteit op belangrijke inkoopmarkten en toenemende materiaaltekorten.

Alternatieven voor het verre oosten als inkoopbestemming

In dit uitdagende en wisselvallige speelveld daalden de inkoopvolumes voor Noord-Amerika en Europa in 2020 aanzienlijk – bijvoorbeeld in Europa met 32 procent, volgens het onderzoek. Een gedetailleerde blik op de verhoudingen van de inkoopmarkten laat zien dat de inkoopdoelen op afstand aan belang hebben ingeboet (met een daling van de invoer met 34 procent). Markten dichtbij de inkoopmarkten zoals Turkije, Polen, Tunesië of Roemenië werden (met een daling van 27 procent) minder zwaar getroffen en wisten zelfs hun relatieve marktpositie te vergroten.

Niet alleen het aandeel van China in de inkoop daalt (momenteel komt daar 25,3 procent van de Europese kledingimport vandaan, vergeleken met 34 procent in 2014 en ruim 40 procent in 2011). Ook landen als Bangladesh, India, Cambodja en Sri Lanka zijn de afgelopen jaren relatief aan belang verloren.

Toenemende focus op inkoopdoelen dichtbij afzetmarkten

De verschuiving van verre inkoopdoelen naar markten die dichterbij Europa of Noord-Amerika liggen, is al langer een wens van de industrie. Die wens lijkt in de nieuwe situatie alleen maar sterker te worden. Het vermogen om later beslissingen te nemen en snel te reageren, wordt als cruciaal beschouwd voor het beheersen van hoge volatiliteit en risico’s aan de vraag- en aanbodzijde, aldus de studie.

Ook vanuit kostenoogpunt lijkt ‘nearshoring’ (dichter bij huis produceren, red.) nu aantrekkelijker te worden. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de productiekosten in de belangrijkste inkoopmarkten, dan is de snelle kostenstijging tijdens de pandemie iets afgezwakt. Terwijl de waarden van de productiekostenindex (PCI) constant zijn gebleven of zijn gedaald in sommige markten – zoals Indonesië, Pakistan, India of Turkije – zijn de kosten in andere markten gestegen. Met name de kostenverschillen tussen China en nearshore-inkoop zijn kleiner geworden. Daardoor zijn dergelijke markten in de buurt van Europa en Noord-Amerika aantrekkelijker, ondanks de blijvende uitdagingen in de toeleveringsketen van materialen en een kleiner scala aan productiefaciliteiten.

Beeld: Cottonbro via Pexels

Uitdaging: duurzame materialen inkopen

De ondervraagden in het onderzoek noemden de onzekere beschikbaarheid van grondstoffen, en dan met name duurzame materialen, als één van de centrale problemen van de huidige inkoopmarkt. Het (op tijd) leveren, transportkosten, capaciteiten en financiële stabiliteit van de leveranciers zijn nog steeds de belangrijkste zorgen. Ook neemt het vertrouwen af dat leveranciers zich in de toekomst beter zullen voorbereiden op dergelijke problemen. Dit benadrukt volgens het onderzoek een duidelijke behoefte aan versterkte capaciteiten om de risico’s op de aanbodmarkt en het vervoer te beperken én om passende noodplannen te ontwikkelen.

Vooruitzichten: volumes stijgen weer, marges blijven onder druk

De meeste ondervraagden in het onderzoek gaan ervan uit dat het totale inkoopvolume en het volume per order weer zullen toenemen, terwijl de leveranciersportfolio's zich sterker gaan focussen dan voorheen. De vooruitzichten op verdere verbetering van de winstmarges worden echter niet als groot gezien. Eerder als druk om deze hoog te houden, in het licht van prijsconcurrentie op de vraagmarkten en de aanhoudende stijging van de productiekosten.

MVO en innovatie winnen aan belang

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat nu hoog op de lijst van selectiecriteria voor de inkoopmarkt, waaruit blijkt dat het belang ervan zowel vanuit het oogpunt van de consument als van het merk toeneemt. Hoewel de andere belangrijkste beslissingsfactoren voor het vergroten of verkleinen van het aandeel van een inkoopmarkt de verwachte factoren zijn, namelijk betrouwbaarheid, kwaliteit, kosten en flexibiliteit, zullen in de toekomst ook technologische vooruitgang, doorlooptijden (productie en transport) en verticale integratie een belangrijke rol spelen bij de selectie van inkoopmarkten.

To do: Meer samenwerking en analyse bij inkoop

Merken en retailers voorspellen niet alleen een toename van nearshore sourcing, maar ook een grotere betrokkenheid van merken bij materiaalbeheer, terwijl leveranciers naar verwachting meer betrokken zullen raken bij productinnovatie. Deze combinatie van meer samenwerking tussen merken en leveranciers en meer nearshoring kan een effectieve hefboom zijn om de voortdurende uitdagingen van onzekerheid op de vraag- en aanbodmarkt aan te pakken. Bedrijven zijn in dit opzicht nog niet goed genoeg gepositioneerd. Met name op het gebied van inkoop en productie moeten grote stappen worden gezet in de planning en optimalisering van materiaal- en productiecapaciteiten en in het meer analytische beheer van leveranciersselectie en -toewijzingsprocessen, aldus de studie.

De studie concludeert dat de ontwikkeling van de rol van de inkoop de sleutel is tot het oplossen van de meest urgente uitdagingen voor de detailhandel. Deze omvatten het aanpakken van onzekerheid in vraag- en aanbodmarkten, het vergroten van duurzaamheid en het stimuleren van relevantie voor de consument door innovatie, en concurrerende prijzen en kosten.

Voor de uitgebreide studie heeft Accenture Strategy tussen eind 2020 en oktober 2021 executives van Noord-Amerikaanse en Europese bedrijven met een gezamenlijke omzet van meer dan 180 miljard dollar ondervraagd over een verscheidenheid aan onderwerpen. Het doel was om een actueel industrieoverzicht te geven van sourcing op het gebied van toekomstige verwachtingen, uitdagingen en kansen, en om op basis daarvan oplossingen te ontwikkelen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn en Natasja Admiraal.

Buying
Coronavirus
inkopen
Nearshoring
Sourcing