Primark betaalt compensatie van ruim 50.000 euro aan voormalig transgender-werknemer

Primark moet een compensatie van ruim vijftigduizend euro betalen aan een voormalig werknemer. De werknemer werd in het kledingbedrijf gepest en geïntimideerd door collega’s en leidinggevenden omdat ze transgender is.

Het Employment Tribunal heeft de kledingketen gesommeerd de voormalig retail assistant Alexandra de Souza een bedrag van 47,433 pond (53,416 euro) uit te keren. De rechter oordeelde dat het bedrijf nalatig is geweest in het serieus behandelen van de klachten en dat het niet op adequate wijze heeft gehandeld. Het bedrag is ter compensatie van het salaris- en pensioenverlies en een bijdrage voor psychisch letsel.

Alexandra de Souza was werkzaam op de Primark-locatie Oxford Street. In augustus 2016 liet Souza het modebedrijf weten transgender te zijn en dat zij liever met Alexandra wordt aangesproken. Hoewel ze hiervoor akkoord kreeg, werd door HR systematisch de afkorting MR. als geslachtsaanduiding op haar naamkaartje gebruikt.

Door collega’s en leidinggevenden werd herhaaldelijk de spot gedreven met het feit dat de Souza transgender is. Ze werd bijvoorbeeld een ‘grap’ genoemd en ze sprayden haar in met mannenparfum. Hoewel de Souza bij Primark melding maakte, nam het bedrijf haar klachten niet serieus, waardoor de Souza zich genoodzaakt voelde ontslag te nemen.

De rechter noemde het ontslag, op basis van de nalatigheid van het bedrijf om actie te ondernemen, constructief. Naast het betalen van de compensatie moet Primark een beleid uitschrijven over hoe om te gaan met bestaande transgender-werknemers of werknemers die een geslachtsverandering willen ondergaan.

In een verklaring liet Primark over de uitspraak weten: "Primark is een werkgever die staat voor gelijke kansen en we tolereren geen enkele vorm van discriminatie. Alle beleidsmaatregelen met betrekking tot onze werknemers zijn gebaseerd op een eerlijke behandeling voor iedereen. We zijn buitengewoon teleurgesteld dat we bij deze gelegenheid niet aan onze gebruikelijke hoge normen voor het implementeren van dit beleid hebben voldaan en we verontschuldigen ons hiervoor oprecht tegenover de betrokken werknemer.”

Primark ook in Nederland op de vingers getikt

Het is niet de eerste keer dat medewerkers van Primark zich negatief uitlaten over het bedrijf. Vorig jaar kwam de kledingketen negatief in het nieuws omdat Nederlandse werknemers klaagden over de arbeidsomstandigheden. Vakbond FNV hield daarop een enquête onder 1,200 (ex)medewerkers, waaruit onder andere bleek dat het personeel een te hoge werkdruk en respectloze behandeling van leidinggevenden ervoer. De bond vroeg de Inspectie SZW een onderzoek te starten.

In acht van de zestien Nederlandse filialen werd daarop onaangekondigd onderzoek uitgevoerd. Er werd onder andere gekeken naar arbobeleid, contracten en de communicatie naar het personeel toe. De uitkomsten van de Inspectie zouden in grote lijnen overeen zijn gekomen met die van FNV. Zo zouden leidinggevenden zich niet voldoende bewust zijn van de hoge werkdruk en de manier waarop die kan worden verlicht. Verder zou een risico-inventarisatie ontbreken en zou er tekortschieten in de manier waarop het bedrijf omgaat met ziekmeldingen.

Beeld: FashionUnited

 

Related Products

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN