• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Hoe de industrie een rechtvaardige en inclusieve overgang naar circulaire mode kan ondersteunen

Hoe de industrie een rechtvaardige en inclusieve overgang naar circulaire mode kan ondersteunen

Door Simone Preuss

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Abeer Al Fouti (online), Mansi Kabra, Leena Dandekar, Nalini Shekar, Kazi Faisal Bin Seraj (online) en Krishna A. (van links naar rechts). Credits: Sumit Suryawanshi voor FashionUnited.

Mumbai - Tijdens een recente paneldiscussie op de Sankalp Global Summit 2023 op 19 oktober in Mumbai werd bekeken hoe een rechtvaardige en inclusieve overgang naar circulaire mode mogelijk is en hoe verschillende belanghebbenden in de sector dit kunnen ondersteunen.

Mansi Kabra van het non-profit arbeidsinnovatiebedrijf Good Business Lab wees erop dat in de meeste huidige bedrijfsmodellen de arbeid of werknemer van een bedrijf als een "kostenpost" wordt beschouwd. "In dit model worden werknemers benadeeld. We moeten bedrijven laten zien dat arbeid geen kostenpost is, maar een investering. Er is een direct verband met de winstgevendheid van bedrijven, bijvoorbeeld door training in zachte vaardigheden voor vrouwelijke frontline medewerkers en hun managers, wat leidt tot een verbetering van het rendement op investeringen", legt ze uit.

Empowerment van vrouwelijke arbeiders

Nalini Shekar van de in Bangalore gevestigde afvalinzamelaar Hasiru Dala was het daarmee eens en benadrukte dat empowerment van vrouwen van cruciaal belang is. "Wij pleiten ervoor om te investeren in afvalinzamelaars die nano-ondernemers zijn", zei ze, "omdat zij ook invloed hebben op het juiste ecosysteem, dat voortkomt uit het juiste beleid. In het begin was het moeilijk om van vrouwen ondernemers te maken, maar nu is 50 procent van de 84 mensen vrouw. Hun betrokkenheid is veel groter en ze creëren niet alleen meer banen, maar ook een ecosysteem met bepaalde regels, zoals geen alcohol, geen geweld in mijn gemeenschap."

Hasiru Dala ontving de Circularity Award tijdens de Sankalp Global Awards 2023. Credits: Sumit Suryawanshi voor FashionUnited

Kazi Faisal Bin Seraj van de internationale ontwikkelingsorganisatie The Asia Foundation noemde in dit verband het initiatief "Oporajita", wat "de Onverslagene" betekent in Bangla. Samen met de H&M Foundation richt het zich niet alleen op het opleiden van vrouwelijke kledingarbeiders in Bangladesh, maar ook op het creëren van banen voor werkloze ready-made-garment-arbeiders in een circulaire economie.

Textiel is geen afval

Terugkomend op Bangalore, India, onthulde Shekar dat het grootste deel van het afval dat door Hasiru Dala wordt ingezameld textielafval is, waarop de organisatie zich richt op hergebruik. Er zijn momenteel 39 zogenaamde "droog afval" inzamelcentra, die elke week 30 tot 200 kilo textielafval inzamelen. [In India wordt afval verdeeld in twee hoofdcategorieën: "nat', dat is alles wat biologisch afbreekbaar is, en 'droog', dat is alles wat dat niet is]. Dit textielafval ging vroeger naar stortplaatsen, maar in een nieuwe aanpak die samenwerkt met de Circular Apparel Innovation Factory (CAIF) van het in Mumbai gevestigde Intellecap, wordt textiel nu gescheiden ingezameld - 100 ton in slechts een paar maanden en gered van de stortplaats.

Het was verrassend om te horen dat de grootste hoeveelheid textielafval afkomstig is van economisch zwakkere gemeenschappen. Dit is niet omdat ze zelf zoveel textiel en kleding kopen, maar omdat ze donaties krijgen van de plaatsen waar ze werken (als dienstmeisje, chauffeur, kok, enz.) Hun werkgevers geven hun oude kleren door en zij nemen die aan, omdat ze het gevoel hebben dat ze geen 'nee' kunnen zeggen, maar uiteindelijk worden de artikelen weggegooid.

Consumptie en productie verminderen

Krishna A., een derde generatie afvalinzamelaar (na zijn moeder en grootmoeder) die deelnam aan het panel, was het hiermee eens. Hij slaagde erin de overstap naar ondernemer te maken en runt al tien jaar met succes een inzamelingscentrum voor droog afval in Bangalore. In die tijd heeft het centrum voorkomen dat ongeveer 12 tot 13 ton kleding op de vuilnisbelt belandde. Krishna ontwikkelde zelfs een app om de gewoonten van mensen op het gebied van afvalscheiding te volgen en hen te leren hoe ze dat moeten doen. "Ik werkte ook drie maanden samen met studenten uit de VS en we ontdekten dat er genoeg kleding in het systeem zit om zeven generaties mee te gaan," deelde hij, eraan toevoegend "maar slechts één procent daarvan wordt gerecycled."

Op de vraag hoe klimaatactie in de mode kan worden geïmplementeerd, wees panellid Leena Dandekar van de Raintree Foundation op verantwoordelijke consumentenkeuzes als deel van de oplossing. "Het panel draagt sari's van handweefgetouwen omdat dat duurzaam is," merkte ze op. "Duurzaamheid en een lange levensduur zijn extreem belangrijk in een wereld van snelle mode die misschien zes tot acht weken duurt om te maken en te verzenden. En dat is ook hoe lang het gedragen zal worden."

Moderator Somatish Banerjee (links) met Mansi Kabra, Leena Dandekar, Nalini Shekar (van links naar rechts). De sprekers kozen bewust voor het dragen van handgeweven sari's omdat die duurzaam zijn. Credits: Sumit Suryawanshi voor FashionUnited

"Kleding op een verantwoorde manier schoonmaken, bijvoorbeeld met pro-biotische schoonmaakmiddelen, is ook onderdeel van verantwoorde consumptie," voegde ze eraan toe. "Het zou het beste zijn om geen gebruik te maken van de diensten van Nalini. Kleding moet biologisch afbreekbaar zijn, fast fashion is onverantwoord."

Kabra was het hiermee eens en verwoordde het op een andere manier: "De droom van de ontwikkelingssector is om niet te bestaan," zei ze. Met de grootste impact in gedachten voegde ze eraan toe dat "elke oplossing een bottom-up benadering zou moeten bevatten in plaats van een top-down benadering."

Verminderen, hergebruiken, recyclen

Voor Dandekar is het heel eenvoudig, want circulariteit heeft slechts drie pijlers: Verminderen, Hergebruiken en Recyclen. "Verminderen moet altijd op de eerste plaats komen. Daarna komt hergebruik en pas daarna mag iets worden gerecycled," waarschuwde ze.

De laatste vraag, die door moderator Somatish Banerjee van Intellecap aan het hele panel werd gesteld, was hoe we een rechtvaardige overgang van de afvalplukkergemeenschap kunnen bewerkstelligen. "Geef de arbeiders een stem en zorg voor een eerlijk loon en veiligheid," was het antwoord van Krishna, een gevoel dat werd herhaald door Shekar.

Voor Dandekar gaat het erom dat het bedrijfsleven als geheel moet veranderen en dat er voorlichting wordt gegeven over wat een verantwoorde levensstijl en verantwoorde consumptie is. "Als financieringsinstantie is het cruciaal om betrouwbare partners te vinden die verbonden zijn met de mensen ter plaatse," zei Abeer Al Fouti van Global Initiatives, Alwaleed Philanthropies. Samenwerken is ook belangrijk voor Kabra: "Er moet meer samenwerking komen tussen werknemers en het management. Het is belangrijk om de stem van de werknemers te versterken", zegt ze. "Zolang dat niet gebeurt, lossen we problemen op die er niet zijn."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.

Diversiteit
Duurzaamheid
Inclusiviteit