• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Grote modemerken en retailers worden geconfronteerd met toenemende watergerelateerde risico’s

Grote modemerken en retailers worden geconfronteerd met toenemende watergerelateerde risico’s

Door Don-Alvin Adegeest

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Watersnood kan invloed hebben op modemerken. Credits: Pure Path

Een rapport van Planet Tracker onthult significante watergerelateerde risico’s voor grote modemerken en retailers, waaronder Adidas, Gap, H&M, Inditex, Levi Strauss, Nike, PVH Corp, Ralph Lauren en VF Corp. Door de toenemende waterstress in kritieke productieregio’s dringt het rapport er bij bedrijven en investeerders op aan om waterrisicobeheer prioriteit te geven voor duurzame levensvatbaarheid op de lange termijn.

Hoewel de gevolgen voor directe activiteiten minimaal lijken, waarschuwt het rapport dat indirecte gevolgen een aanzienlijke bedreiging kunnen vormen. Het rapport onderscheidt drie hoofdcategorieën van watergerelateerde risico's - fysieke risico's, risico's door regelgeving en reputatiegerelateerde risico's - die activiteiten en toeleveringsketens in gevaar brengen als gevolg van waterschaarste, veranderingen in regelgeving en reputatieschade.

Met name Noord-Amerikaanse merken hebben te maken met toenemende waterstress, wat de urgentie voor het beperken van strategische waterrisico's nog groter maakt. Richard Wielechowski, Senior Investment Analyst bij Planet Tracker, onderstreept de noodzaak voor kledingbedrijven om uitgebreide plannen te ontwikkelen om deze risico's te beperken en de duurzaamheid op lange termijn te verbeteren. De financiële implicaties zijn aanzienlijk, met potentiële operationele winstdalingen voor kledingmerken als gevolg van watergerelateerde verstoringen.

Watergerelateerde verstoringen kunnen de winst negatief beïnvloeden

Wielechowski erkent de schaarste aan consistente en vergelijkbare gegevens en pleit voor betrokkenheid van investeerders om dit gebrek aan gegevens aan te pakken en strategieën voor het beperken van waterrisico's te ondersteunen.

Het rapport onderstreept de noodzaak voor kledingbedrijven om op transparante wijze watergebruik en -risico's bekend te maken, temidden van de voorspellingen dat de waterstress in productieregio's zal toenemen. Financiële instellingen worden aangespoord om watergerelateerde risico's mee te nemen in investeringsbeslissingen en samen te werken met bedrijven om watergebruik openbaar te maken en strategieën te implementeren om waterrisico's te beperken, zoals Science Based Targets voor water.

Het innovatieve dashboard van Planet Tracker biedt een uitgebreid statistisch overzicht van bijna 800 merken, waardoor een genuanceerd inzicht wordt verkregen in de intensiteit van de waterstress en de prognoses op regionaal en bedrijfsniveau, wat waardevolle inzichten oplevert voor belanghebbenden in de hele textielwaardeketen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door Sylvana Lijbaart.

Duurzaamheid
Duurzame mode
klimaatverandering
water