• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Europese Commissie wil producten gemaakt onder dwangarbeid verbieden

Europese Commissie wil producten gemaakt onder dwangarbeid verbieden

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: vlag van de Europese Unie, via Unsplash

De Europese Commissie heeft vandaag het voorstel gedaan om producten gemaakt onder dwangarbeid te verbieden op de EU-markt, zo blijkt op de website van de commissie. Het voorstel heeft betrekking op alle producten, zowel in de EU-vervaardigd, als ingevoerde producten.

De commissie benadrukt in het bericht dat het voorstel zich niet richt op specifieke ondernemingen of bedrijfstakken. Afgelopen jaren kwamen er veel berichten naar buiten over dwangarbeid in China in onder andere de katoenindustrie. In de regio Xinjiang is volgens diverse partijen sprake van dwangarbeid door Oeigoeren, een etnische minderheid in het land.

De Nationale lidstaten van de Europese Unie zullen het verbod toepassen. Volgens de commissie zal dit gebeuren 'door middel van een robuuste, risicogebaseerde handhavingsaanpak'. "Zij zullen risico's inzake dwangarbeid in eerste instantie beoordelen aan de hand van verschillende informatiebronnen die samen het in kaart brengen van risico's moeten vergemakkelijken en hun inspanningen gerichter moeten helpen maken. Het kan hierbij gaan om bijdragen van het maatschappelijk middenveld, een gegevensbank voor risico's op dwangarbeid die op specifieke producten en geografische gebieden is gericht, en de zorgvuldigheid die bedrijven betrachten. De autoriteiten zullen onderzoeken starten naar producten waarvoor gegronde vermoedens bestaan dat zij met dwangarbeid zijn vervaardigd." Wanneer wordt vastgesteld dat er sprake is van dwangarbeid zullen producten uit de handel halen en verbieden deze producten uit te voeren en in de handel te brengen. Bedrijven zullen verplicht zijn de goederen te verwijderen.

Het voorstel moet nog door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie worden besproken en goedgekeurd. Daarna zal het voorstel in werking treden. Pas twee jaar na de inwerktreding ervan zal de maatregel van toepassing zijn, aldus de commissie. Tevens zal 18 maanden na de inwerktreding de Europese Commissie richtlijnen publiceren over andere 'passende zorgvuldigheid op het gebied van dwangarbeid' en informatie over risico-indicatoren vrijgeven.

Europese Commissie