• Home
  • Nieuws
  • Business
  • EU due diligence-wet dreigt te mislukken door Duitsland

EU due diligence-wet dreigt te mislukken door Duitsland

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Een van de containerschepen Credits: Euratex

De geplande nieuwe EU-wet waardoor bedrijven hun supply chain moeten onderzoeken en misstanden moeten aanpakken dreigt te mislukken vanwege Duitsland. Het Duitse federale ministerie van Justitie en het federale ministerie van Financiën konden de plannen niet steunen, zo meldden regeringskringen donderdag aan Duits nieuwsbureau DPA.

"In de Raad van de Europese Unie zal dit ertoe leiden dat Duitsland zich van stemming onthoudt, wat het effect zal hebben van een 'nee'", staat in een brief van minister van Justitie Marco Buschmann en minister van Financiën Christian Lindner, die in handen kwam van het Duitse persbureau. Een definitieve stemming over de 'Directive on corporate sustainability due diligence' door de EU-lidstaten moet nog plaatsvinden in de Raad van de EU.

De EU-wet met betrekking op de productieketen is bedoeld om grote bedrijven aansprakelijk te stellen als ze profiteren van bijvoorbeeld kinderarbeid of dwangarbeid buiten de EU. Grotere bedrijven moeten ook een plan opstellen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsmodel en strategie verenigbaar zijn met de naleving van de klimaatdoelstellingen van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben half december een compromis bereikt over het plan. Er is echter nog slechts sprake van een politiek akkoord. Een precieze juridische tekst wordt momenteel opgesteld door ambtenaren en zou in de komende weken kunnen worden afgerond. Deze moet dan worden afgerond en goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement.

Uit het archief:
Voorstel voor Europese due diligence wet gepubliceerd: Dit zijn de belangrijkste punten

Een EU-diplomaat vertelde DPA dat als Duitsland zich van stemming onthoudt, het onduidelijk is of er nog steeds een voldoende meerderheid voor het project zal zijn onder de EU-landen. Er wordt gespeculeerd dat andere landen zich zullen laten leiden door de beslissing van Duitsland en ook niet voor het project zullen stemmen. Dit betekent dat een van de belangrijkste projecten van het EU-handelsbeleid op het punt staat te mislukken.

Volgens een andere EU-diplomaat zal het Belgische Raadsvoorzitterschap doorgaan met het project. Er wordt gewerkt aan een overeenkomst, zeiden ze.

Duitsland heeft al een wet op de toeleveringsketen, maar de EU-versie gaat verder dan de vereisten van de Duitse wet. De Duitse wet is van toepassing op bedrijven met meer dan 1000 werknemers. Deze grens zal waarschijnlijk worden verlaagd door de EU-versie. De wet voorziet ook in de civielrechtelijke aansprakelijkheid van bedrijven en de mogelijkheid om bijvoorbeeld schadeclaims in te dienen. Dit is tot nu toe uitgesloten in de Duitse Supply Chain Act.

Buschmann en Lindner bekritiseerden dat de EU-wet ertoe zou leiden dat bedrijven in aanzienlijke mate civielrechtelijk aansprakelijk zouden worden gesteld voor plichtsverzuim in de toeleveringsketen. Bovendien zouden aanzienlijk meer bedrijven worden getroffen dan onder de huidige Duitse wetgeving. De bouwsector zou ook worden gecategoriseerd als een zogenaamde risicosector. Dit zou vooral het bestaan van kleine en middelgrote bedrijven in deze sector in gevaar kunnen brengen, die al getroffen is door hogere rentetarieven. "Onze indruk is dat veel bedrijven eenvoudigweg niet over de benodigde personele en financiële middelen beschikken," stellen de ministers. "Het valt te vrezen dat er in de toekomst nog minder gebouwd zal worden in Duitsland."

In een recente brief aan kanselier Olaf Scholz riepen verschillende vooraanstaande Duitse bedrijfsorganisaties op om de nieuwe EU-wet op de toeleveringsketen te verwerpen. Ze waarschuwden voor "rechtsonzekerheid, bureaucratie en onberekenbare risico's".

CSDDD
Due Diligence
Europese Commissie
Productie
Toeleveringsketen
Wetgeving