• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Eerste 9 maanden flexi-jobs in mode- en schoonheidssector: een succesverhaal

Eerste 9 maanden flexi-jobs in mode- en schoonheidssector: een succesverhaal

Door FashionUnited

27 sep 2018

Business

Brussel - Een tijdelijke nood aan meer personeel tijdens piekperiodes in de verkoop (bijvoorbeeld in de solden-periode) wordt veelal opgevangen door studentenarbeid, uitzendarbeid of overuren door het vast personeel. Vaak zijn dit geen ideale oplossingen. Overuren laten presteren, als dit al wettelijk toegelaten is, is duur. Uitzendarbeid is gewoonlijk ook een kostbare optie. Studentenarbeid biedt ook een goedkopere oplossing, maar studenten missen vaak ervaring of zijn niet altijd beschikbaar. Er komt telkens ook bijkomende administratieve rompslomp aan te pas.

Sinds 1 januari 2018 kunnen diverse bedrijven uit de mode- en schoonheidssector ook beroep doen op de zogenaamde flexi-jobs. En volgens de eerste cijfers van het RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer blijkt dit een groot succes.

Niet geheel onverwachts aangezien flexi-werk komaf maakt met de nadelen van de klassieke oplossingen om de tijdelijke nood aan extra personeel op te vangen. Vijf vragen en antwoorden over deze fiscaalvriendelijke flexi-jobs.

Flexibele en fiscaalvriendelijke oplossing voor nood aan extra personeel in piekperiodes. Flexi-jobs in 5 vragen en antwoorden

Wat zijn flexi-jobs?

Een flexi-job is een (nieuwe) vorm van tewerkstelling die werknemers en gepensioneerden op fiscaalvriendelijke wijze laat bijverdienen in bepaalde sectoren.

Wie komt in aanmerking voor flexi-jobs?

Wat ondernemingen uit de mode- en schoonheidssector betreft: Werkgevers uit de paritaire comités 201 (zelfstandige kleinhandel), 311 (grote kleinhandelshandelszaken) en 314 (kappersbedrijf en de schoonheidszorgen) kunnen beroep doen op een flexi-jobber.

Wat werknemers betreft: Flexi-jobs zijn er voor ‘bijklussers’, werknemers die minstens 4/5e werken of gewerkt hebben bij een of meer andere werkgevers en gepensioneerden die graag iets bijverdienen. Er gelden specifieke regels om de in aanmerking komende 4/5e tewerkstelling te berekenen.

Welke formaliteiten moet een werkgever vervullen?

U sluit met elke flexi-jobber eenmalig een zogenaamde raamovereenkomst waarin een aantal basisgegevens over de partijen staan. Daarin wordt ook het flexi-loon vermeld. Daarnaast sluit u een arbeidsovereenkomst voor elke tijdelijke periode van tewerkstelling of voor een duidelijk omschreven werk. U kan dus één raamovereenkomst sluiten met een verkoopster die u jaarlijks tweemaal helpt tijdens de soldenperiodes en dan telkens een arbeidsovereenkomst voor een maand (januari en juli).

Verder moet u (of uw sociaal secretariaat) elke flexi-jobber registreren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) via de Dimona-aangifte.

Flexi-jobbers zijn werknemers. De klassieke arbeidsrechtelijke principes, rechten en plichten blijven dus van toepassing. Zo moet u flexi-jobbers een kopie van uw arbeidsreglement overmaken, moet u de regels inzake veiligheid en welzijn op het werk naleven, etc.

Hoe fiscaalvriendelijk zijn flexi-jobs?

U betaalt het flexi-loon aan de betrokken werknemer (minimum 9,88 Euro per uur (vakantiegeld inclusief)) en betaalt op dit loon enkel een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 25 procent.

Voor de flexi-jobber is het bruto loon gelijk aan het netto loon. Hij of zij betaalt geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen. Flexi-jobbers blijven ook sociale rechten opbouwen tijdens flexi-werk.

Hoe flexibel zijn flexi-jobs?

Flexi-jobs zijn flexibel wat betreft de periode van tewerkstelling, arbeidsduur en -regime en loon.

U kan flexi-jobbers aanwerven op elk moment van het jaar, voor een korte opdracht (zelfs dagcontracten zijn mogelijk, en die kunnen mondeling zijn) of een langere periode (bijvoorbeeld de eindejaarsperiode). Het contract kan voltijds of deeltijds zijn. Er staat geen wettelijke beperking op het aantal uren dat een flexi-jobber jaarlijks mag werken onder dit statuut (uiteraard moet u wel de regels inzake dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur naleven). Het uurrooster kan vast of variabel zijn.

Werknemers en gepensioneerden kunnen onbeperkt bijverdienen als flexi-jobber. De fiscale voordelen blijven gelden ongeacht de hoogte van het loon. Flexi-jobbers kunnen ook diverse flexi-jobs bij verschillende werkgevers combineren.

Als een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het statuut van flexi-jobber en u een aantal beperkte formaliteiten naleeft, biedt flexi-werk wel degelijk een flexibele en fiscaalvriendelijke oplossing om een tijdelijke nood aan extra personeel op te vangen. Opgelet, indien niet voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden, wordt de arbeidsovereenkomst beschouwd als een klassieke arbeidsovereenkomst en moet het minimumbarema betaald worden, gelden de normale fiscale en parafiscale regels, etc.

Dit artikel is geschreven door Evelien Jamaels, advocaat bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder intellectuele eigendom en arbeidsrecht.

Foto credit: © Ryanking999 | Dreamstime.com

CROWELL & MORING
Crowell & Moring LLP
flexi-jobs
Flexibel personeel
flexmedewerker
flexpersoneel
Flexwerkers