E-commerce: Ook de fiscus kijkt en evolueert mee!

In de modesector blijven verkopen via het web aanzienlijk stijgen. De fiscus weet dit ook, en we stellen in de praktijk dan ook vast dat er meer dan ooit gerichte controles gebeuren in het kader van grensoverschrijdende e-commerce activiteiten.

Om tegemoet te komen aan deze evoluties, en om de fiscale inkomsten van de EU-lidstaten veilig te stellen, zal de fiscale regelgeving rond e-commerce vanaf 2021 grondig wijzigen.

Deze wijzigingen zullen niet alleen gevolgen hebben voor online retailers, maar ook voor online verkoopplatformen, douaneagenten en logistieke dienstverleners.

Voldoende reden dus om de geplande wijzigingen kort te overlopen.

In de modesector blijven verkopen via het web aanzienlijk stijgen. De fiscus weet dit ook, en we stellen in de praktijk dan ook vast dat er meer dan ooit gerichte controles gebeuren in het kader van grensoverschrijdende e-commerce activiteiten.

Om tegemoet te komen aan deze evoluties, en om de fiscale inkomsten van de EU-lidstaten veilig te stellen, zal de fiscale regelgeving rond e-commerce vanaf 2021 grondig wijzigen.

Deze wijzigingen zullen niet alleen gevolgen hebben voor online retailers, maar ook voor online verkoopplatformen, douaneagenten en logistieke dienstverleners.

Voldoende reden dus om de geplande wijzigingen kort te overlopen.

E-commerce: Ook de fiscus kijkt en evolueert mee!

1. Online verkoop van goederen vanuit een EU voorraad


De situatie nu.
Tot eind 2020 moet een bedrijf dat online mode artikelen verkoopt aan particulieren binnen de EU, btw afdragen in het land van de consument (waar de klant zich bevindt) indien een bepaalde omzetdrempel voor dat land is overschreden. Deze regeling zorgt ervoor dat heel wat bedrijven uit de modewereld meer dan één Europees btw-nummer nodig hadden (wat uiteraard de nodige complexiteit, administratieve verplichtingen en kosten met zich meebracht).

Wat wijzigt in 2021?
Vanaf januari 2021 moet bij een online verkoop in principe steeds btw worden aangerekend van het land van de consument (tegen het daar geldende btw-tarief – de omzetdrempels vallen immers weg).

Evenwel zullen bedrijven die online verkopen aan eindconsumenten niet langer meerdere btw-nummers moeten hebben. Zij kunnen ervoor kiezen de btw, die betaald moet worden in het land van hun klanten, te rapporteren in één EU btw-aangifte: de One-Stop-Shop-aangifte (OSS) die zal moeten worden ingediend in het land van vestiging van de verkoper.

Wat betekent dit nu concreet voor uw onderneming?
Verkoopt uw bedrijf online aan particulieren en worden de goederen daarbij uitsluitend verstuurd vanuit een voorraad in het land van vestiging van uw bedrijf (binnen de EU), dan kunnen eventueel de huidige btw-nummers worden geschrapt en kan het nieuwe One-Stop-Shop regime worden toegepast. Houdt uw onderneming evenwel voorraden aan in meerdere EU-landen, dan moeten deze btw-nummers in principe worden behouden.

2. Online verkoop van goederen vanuit een niet-EU voorraad


De situatie nu.
Verkoopt uw bedrijf goederen vanuit een niet-EU voorraad rechtstreeks aan klanten in de EU, dan kunnen deze producten momenteel in een aantal landen ‘vrij van btw’ worden ingevoerd indien hun waarde maximum 22 EUR bedraagt.

Wat wijzigt in 2021?
Vanaf 2021 kan de verkoper in deze gevallen opteren om btw af te dragen over de verkoop (niet over de invoer) indien het goederen betreft met een waarde tot 150 EUR. Het toepasselijke btw-tarief is dat van het land van de consument. De btw moet dan gerapporteerd worden via één aangifte 'de invoer One-Stop-Shop' (IOSS). Toepassing van de IOSS zorgt voor een eenvoudige invoerprocedure (de “Green Lane”) waardoor producten sneller bij de klant geraken.

De IOSS is niet verplicht, maar bij niet toepassing zal de invoer onderworpen zijn aan btw. De online verkoper kan er dan voor kiezen om de invoer-btw door de klant te laten betalen (dit gebeurt in de praktijk via het transportbedrijf of de douane-agent).

3. Btw-verplichtingen voor verkoopplatformen


Ook indien u optreedt als operator van een online verkoopplatform, of u verkoopt artikelen via een platform van een derde, kunnen de nieuwe regels een impact hebben op uw business.

Immers, elektronische platformen die tussenkomen bij grensoverschrijdende online verkopen aan consumenten, zullen in bepaalde gevallen “geacht worden als leverancier op te treden”, en zelf btw moeten aanrekenen van het land van de consument op de via het platform verkochte producten.

Deze regeling is van toepassing op 1) goederen afkomstig uit niet-EU-landen met een waarde tot 150 EUR, en op 2) online verkopen aan particulieren binnen de EU indien de leverancier niet in de EU is gevestigd (ongeacht de waarde van de goederen).

Wenst u meer informatie?

Wij hebben een team voor u klaarstaan, gespecialiseerd in de fiscaliteit binnen de modesector. Graag nodigen wij u uit voor een ‘Tax fashion lab’ waar we naast het e-commerce verhaal, ook andere relevante fiscale valkuilen en opportuniteiten binnen de sector op een interactieve en praktische manier met u in detail kunnen bespreken.

Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Pieter Van Hoecke, Partner
pivanhoecke@deloitte.com

Veronique Vermeersch, Senior Manager
vvermeersch@deloitte.com

Katinka Cools, Senior
kcools@deloitte.com

Website: www.deloitte.com/be/fashion-indirect-tax

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN