• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Benelux lanceert een speciaal informatieportaal voor detailhandelaren

Benelux lanceert een speciaal informatieportaal voor detailhandelaren

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Een bijzonder nieuw initiatief van economieministers uit de Benelux: een webportaal met alle informatie over ondernemen in de detailhandel in de Benelux. Op het zogenoemde ‘Infopunt Benelux Detailhandel’ kunnen bestaande en nieuwe detailhandelaren relevantie wetgeving vinden over detailhandel, het opzetten van een bedrijf, e-commerce en handelsactiviteiten in een ander Beneluxland, zo blijkt uit een persbericht.

Het doel van het platform, te vinden op retail.benelux.int, is om de drempel en obstakels om grensoverschrijdend zaken te doen of zich over de grens in een buurland te vestigen weg te nemen voor detailhandelaren, zo is te lezen in het bericht. Het portaal is voortgevloeid uit een studie die het Benelux-secretariaat deed in 2017 naar de detailhandel in de Benelux en de belemmeringen voor internationalisering binnen de Benelux. Uit dit rapport bleek dat kennisgebrek een van de belangrijkste hindernissen was. Het portaal dient als verzamelplek van informatie, maar is geen vervangen van nationale bronnen van informatie. Detailhandelaren kunnen daarnaast bij het platform melden als zij tegenstrijdige of onnodige regelgeving en procedures tussen de Benelux-landen tegenkomen. “De Benelux-samenwerking is er immers op gericht zulke hindernissen weg te werken, dit door bestaande of toekomstige regelgeving in de landen beter op mekaar af te stemmen in belang van ondernemers en om hierin een voorlopersfunctie te willen vervullen binnen de EU,” aldus het bericht.

De Benelux-detailhandel is een sector met 984.000 banen, 198.000 bedrijven en een omzet van ruim 219 miljard euro, aldus het bericht. Het platform is totstand gekomen door middel vna bijdrages van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ondernemerspleion, Thuiswinkel.org, FOD Economie, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ondernemen in Brussel, Hub.Brussels, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, SPW Economie, Comeos, Unizo, Ministère de la Digitalisation, Guichet.LU, CLC en House of Entrepreneurship.

Benelux-partijen lanceren informatieportaal voor detailhandelaren

“Dit informatie-instrument kan echt een facilitator worden. Het moet de handelaren die dat wensen in staat stellen hun activiteiten in onze Benelux-buurlanden uit te breiden,” aldus Pierre-Yves Dermagne, de Belgische economieminister, in het bericht. “Met minimale complicaties! Veel handelaren zouden hier hun voordeel mee moeten kunnen doen. Hoe kunnen ze dat doen? Door de stap te zetten naar internationalisering van hun activiteiten kunnen zij hun economische activiteit stimuleren en aldus werkgelegenheid creëren.”

Barbara Trachte, Brussels Staatssecretaris voor Economische Transitie voegt toe: “Dit unieke informatiepunt over de detailhandel in de Benelux is een echte toegevoegde waarde voor Belgische, Nederlandse en Luxemburgse bedrijven. Deze uitstekende samenwerking tussen onze verschillende entiteiten is een voorbeeld van wat kan worden bereikt wanneer wij gemeenschappelijke doelstellingen nastreven, zoals onze drie landen vanaf het allereerste begin van het opbouwproces van de Europese Unie hebben gedaan. Aangezien de detailhandel een groot deel van de economische activiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt, ben ik ervan overtuigd dat een dergelijke portaalsite een waardevol instrument zal zijn voor het verstrekken van informatie en kansen aan de economische actoren, met name wat de onlinehandel betreft.”

Detailhandel
Retail