• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Statistiek Vlaanderen: 8 op 10 Vlamingen doen online aankopen

Statistiek Vlaanderen: 8 op 10 Vlamingen doen online aankopen

Door Sylvana Lijbaart

7 apr 2021

Retail

Steeds meer Vlamingen kopen online voor privégebruik, dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Van de bevolking tussen de 16 en 74 jaar, kocht 77 procent goederen of diensten voor privégebruik via een website of een app in 2020.

Het aandeel is de afgelopen jaren flink gestegen. Zo lag het percentage van Vlamingen die online kochten in 2005 op 16 procent. In 2020 steeg het aantal naar 77 procent.

De toename in het aandeel van de burgers met online aankopen doet zich sinds 2009 voor bij de aankopen tijdens de voorbije 3 maanden, zo is te lezen. Ruim 69 procent van de bevraagde Vlamingen kocht in 2020 voorafgaand aan de bevraging, online. In 2019 was dat 60 procent. Echter neemt het aandeel van de burgers dat sporadisch online koopt wel af, dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

De online aankopen hangen samen met de leeftijd, de opleiding, het gezinsinkomen en het geslacht van de burgers. Zo kopen 55- tot 74-jarigen bijvoorbeeld minder vaak online dan de jongere leeftijdsgroepen, kopen mannen vaker online dan vrouwen, en neemt online kopen toe met het onderwijsniveau en het inkomen, zo is te lezen.

Online bestellen gebeurt het meest bij Belgische verkopers, dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau. Zo kocht 59 procent van de Vlamingen tussen de 16 en 74 jaar online bij een Belgische verkoper; 45 procent deed een aankoop uit een ander Europees land en slecht 9 procent deed een bestelling bij een niet-Europees land.

Image: Gustavo Fring / Pexels

Online
Statistiek Vlaanderen
WEBSHOP