• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Onderzoek: zo kunnen moderetailers en leveranciers nog beter samenwerken

Onderzoek: zo kunnen moderetailers en leveranciers nog beter samenwerken

Door Caroline Brakel

29 sep 2020

Retail

Het verdienmodel in de modewereld is hevig aan verandering toe. Dat wordt al langer zowel door zelfstandige retailers als door modemerken aangegeven en de Corona-crisis benadrukt deze urgentie. Om te kijken wat zowel leveranciers als zelfstandige retailers kunnen doen, heeft Q&A Insights & Consultancy in opdracht van INretail en Modint een onderzoek uitgevoerd onder leveranciers en zelfstandige retailers. Tijdens het onderzoek is stilgestaan bij het huidige verdienmodel en hoe dit in de toekomst moet veranderen.

Het proces van ontwerpen, inkopen, produceren, leveren en uiteindelijk verkopen van kleding aan consumenten gebeurt op dit moment nog niet efficiënt genoeg, zo meldt het onderzoek. Er is nog te vaak sprake van overproductie, margeverlies door uitverkoop en onverkochte voorraden onder zelfstandige multibrand retailers. Ook omdat zij steeds meer concurrentie hebben van grote online spelers die veel meer datagedreven kunnen werken en beter kunnen inspelen op de wensen van consumenten.

Q&A Insights & Consultancy voerde het onderzoek op twee manieren uit. Van week 20 tot en met week 24 vond er een online onderzoek plaats onder 20 leveranciers en 90 retailers binnen de modebranche. Ook vonden er twee focusgroepen plaats, eentje met zeven moderetailers, en eentje met vijf modeleveranciers. Het doel van de discussies was om de pijnpunten die voortkwamen uit het online onderzoek te bespreken en in te gaan op mogelijke samenwerkingen.

Retailers willen minder inkopen op voororder en meer inkoopmomenten per jaar

Uit de bevindingen van het onderzoek kwam naar voren dat leveranciers over het algemeen tevredener zijn dan retailers over het huidige verdienmodel. Retailers hebben de behoefte aan meer inkoopmomenten per jaar, oftewel meer inkoopmomenten gedurende het seizoen en daarbij dus ook meer leveringen. Dit betekent dat retailers duidelijk minder willen inkopen op voororder. Retailers hebben de behoefte om de basiscollectie op voororder in te kopen en die gedurende het seizoen aan te vullen met trendcollecties.

Beide partijen hopen in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van data. Leveranciers verkopen momenteel vooral op basis van de wensen van de klant, maar hebben meer behoefte om te gaan verkopen op basis van doorverkoopdata van de retailer. Ook onder retailers is er de bereidheid om structureel verkoopdata te delen om zo voor een optimale samenwerking te gaan en de juiste hoeveelheid producten tot zich te krijgen. Als beide partijen hierover in gesprek gaan en data delen, zal dit leiden tot minder overproductie en uitverkoop. Ook voor duurzaamheid in de mode is een betere samenwerking tussen de verschillende partijen dus van belang.

Naast het delen van data, blijkt uit het onderzoek dat de samenwerking op andere vlakken ook beter kan. Zowel leveranciers als retailers moeten zich nog meer focussen op de eindgebruiker en kijken naar de vraag, in plaats van volgens een push-model te werken. Ze kunnen beiden nog transparanter zijn door middel van digitalisering en het delen van data. Hierdoor kunnen zowel leverancier als retailer sneller inspelen op de vraag. Ze zouden ook samen KPI’s op kunnen zetten, zodat ze nog beter kunnen samenwerken om deze targets te bereiken. Maar het allerbelangrijkst, zo blijkt uit het onderzoek, is dat leverancier en retailer elkaar ook vertrouwen. Retailers zijn vaak nog huiverig om data te delen, maar als er een vertrouwensband tussen beiden ontstaat en zij wel gegevens delen, kan dit tot betere resultaten leiden.

CORONAVIRUS
Detailhandel
RESET
Retail
waardeketen