• Home
  • Nieuws
  • Fashion
  • Tot 100.000 euro toelage voor innovatie in mode of design

Tot 100.000 euro toelage voor innovatie in mode of design

INGEZONDEN MEDEDELING
Door Sponsor

21 jun. 2022

Fashion

Innovatie StadAntwerpen, eigendom van het merk.

De stad stimuleert innovatieve projecten in de creatieve industrie, met focus op mode of design.

Jij wil een innovatief project uitwerken in mode of design. Je project zal bovendien een positieve invloed hebben op de creatieve industrie in Antwerpen. Maar… het ontbreekt je aan budget om de nodige investeringen te doen.   Lees dan zeker verder. Er bestaat een grote kans dat stad Antwerpen graag je projectvoorstel wil ondersteunen.

Financiële ondersteuning voor innovatie in mode of design

Tot en met 15 september kan jij als creatieve ondernemer een project indienen dat zorgt voor vernieuwing in mode of design. Beantwoordt je project aan de criteria, dan maak je kans op een toelage van maximum 100.000 Euro om je project te realiseren.

Het totale budget dat verdeeld kan worden, bedraagt 300.000 Euro investeringskosten en 100.000 Euro exploitatiekosten.

Welke projecten

Je wil een innovatief project realiseren in mode of design; een vernieuwing die zorgt voor activering van de Antwerpse creatieve industrie. Met je project vergroot en versterk je het Antwerpse ecosysteem in mode en design. Dat doe je ook door samen te werken met partners.

Het project dat je wil indienen, heeft een totaalkost van ten minste 25.000 Euro. Voor de uitwerking ervan ben je vooral op zoek naar investeringsbudget. De kosten die je inbrengt zijn voornamelijk directe kosten.

Je voorstel is nieuw. Je moet nog starten met de ontwikkeling van het project én het kan operationeel zijn binnen de zes maanden na goedkeuring van de toelage. Je project zorgt eveneens voor een versnelde groei of internationale positionering van je onderneming.

Voor wie?

Als kmo moet je geregelde activiteiten kunnen aantonen in stad Antwerpen (stad en districten). Dat betekent een eigen vestiging in de stad hebben, bouwof renovatiewerken in de stad uitvoeren of kunnen aantonen dat meerdere van je klanten in Antwerpen gevestigd zijn.

Criteria om financiële steun te krijgen

De aanvraag tot ondersteuning moet voldoen aan een aantal criteria. Lees deze grondig. Je vindt ze terug in het reglement, en ze gaan voornamelijk over:

  • de mate waarin de financiële steun het project zal stimuleren

  • de kwaliteit van de business case en het plan van aanpak

  • de uitstraling van het project op stad Antwerpen

  • het innovatieve karakter van het project

  • de aanwezige expertise en middelen om het project te realiseren

Als je bovendien een samenwerking voorstelt om je innovatie te realiseren, wordt dit positief beoordeeld.

Timing indienen

Tot en met 15 september 2022 - 12u kan je een innovatief project indienen. De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury. Word je geselecteerd, dan kan je je project toelichten tijdens een virtuele vragenronde op woensdag 5 of donderdag 6 oktober 2022. Het college van burgemeester en schepenen baseert zich op het verslag van de jury en kent de financiële steun per project toe op vrijdag 21 oktober 2022.

Steun per project

De toelage zal maximaal 100.000 euro per project bedragen (werkings- én investeringsbudget samen). Daarvan kan ten hoogste 30% werkingsbudget zijn. Als onderneming moet je zelf minstens 25% van de totale kost inbrengen.

Meer info tijdens het webinar 30 juni – 14u

Schrijf je zeker in voor het webinar, want zowel de oproep tot innovatie, wat werkings- en investeringsbudget inhoudt én het inzenden van de aanvraag worden er helder toegelicht. De link naar het webinar ontvang je enkele dagen vooraf.

SCHRIJF JE IN VOOR EEN WEBINAR

Je project indienen

DIEN JE PROJECT IN

Heb je nu een vraag? Mail naar businesseninnovatie@antwerpen.be en wij antwoorden je snel.

StadAntwerpen