Primark en Brits ministerie gaan arbeidsomstandigheden verbeteren

Moderetailer Primark wil zich inzetten voor betere werkomstandigheden voor de arbeiders die de kleding van het bedrijf maken. De Ierse keten heeft daarom een overeenkomst gesloten met het Department for International Development (DFID): een onderdeel van het Britse ministerie dat streeft naar het beëindigen van extreme armoede.

Primark en het DFID zullen zich gaan richten op de vijf belangrijkste landen waar de productie van het bedrijf plaatsvindt: Bangladesh, Pakistan, Birma, Ethiopië en India. In deze landen zullen ze zich ontfermen over de gezondheid en het welzijn van de arbeiders, en daarnaast hopen ze de lokale economie van het land te stimuleren. Een belangrijk onderdeel van het samenwerkingsverband richt zich daarnaast op de verbetering van de situatie van vrouwen. Dit wordt onder andere gedaan in de vorm van trainingen over gendergelijkheid en het opleiden van vrouwelijke verpleegkundigen die zorg kunnen bieden. Tot slot zullen de partners ook proberen rampen, zoals de ineenstorting van het Rana Plaza in 2013, te voorkomen.

”Bij Primark vinden we het belangrijk dat de mensen die onze producten maken in goede omstandigheden kunnen werken, netjes worden behandeld en een eerlijk loon ontvangen,” stelde Paul Lister, die verantwoordelijk is voor Primark´s Ethical Trading Team. “Onze nieuwe samenwerking met het DFID is een bevestiging van het werk dat we al hebben gedaan om onze leveringsketen te verbeteren. Bovendien geeft het ons de kans de expertise en middelen die we al hebben beter te benutten. Op die manier zullen we ongetwijfeld een grote verandering realiseren.”

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN