• Home
  • Nieuws
  • Fashion
  • Eunomia Research & Consulting zet aanpak pijnpunten UPV Textiel op papier

Eunomia Research & Consulting zet aanpak pijnpunten UPV Textiel op papier

Door Sylvana Lijbaart

bezig met laden...

Scroll down to read more

Fashion

Beeld via Unsplash

Inmiddels weten we dat de textielindustrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. Zo is de textielindustrie verantwoordelijk voor meer dan tien procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en blijft de textielafvalberg maar groeien.

In een antwoord op die groeiende textielafvalberg werkt de Europese Unie toe naar een circulaire economie. Een onderdeel daarvan is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel die in steeds meer landen vorm begint te krijgen. Zo geldt in Frankrijk al jaren een UPV Textiel en gaat de nieuwe wetgeving in Nederland in per 1 juli.

Ook landen zoals België, Spanje en Zweden zijn bezig met het realiseren van een UPV Textiel. Het zijn stappen in de goede richting. Echter brengen de verschillende wetgevingen ook nadelen met zich mee. Dat zit zo: Simpel uitgelegd heeft een UPV een ‘vervuiler betaald’-principe. Doordat ieder land zijn eigen wetgeving ontwikkelt, kunnen de kosten, de type producenten die onder de wetgeving vallen en de beginselen waarop de rapportagesystemen moeten worden gebaseerd, per land verschillen.

Eunomia Research & Consulting: “Harmonisatie is essentieel om voordelen te behalen”

Harmonisatie van de UPV is dus essentieel om zo veel mogelijk voordelen te kunnen behalen. Diverse grote spelers binnen de branche, waaronder Adidas, Bestseller, C&A, H&M Group, Inditex en VF International, deden samen met de Policy Hub en Eunomia Research & Consulting onderzoek naar hoe een UPV op de meest efficiënte wijze de grootste voordelen kan opleveren.

Allereerst is het volgens hun van belang om een consistente definitie voor ‘de verplichte producent’ op te stellen. Hierbij geldt ook dat er betere richtlijnen geformuleerd moeten worden wie onder ‘de verplichte product’ valt. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen in de industrie hun verantwoordelijkheid makkelijker kunnen begrijpen, de handhaving duidelijker zal zijn en de administratieve lasten verminderd worden.

Ten tweede moet men verduidelijken welke textielproducten onder de UPV vallen, zowel aan het begin van de regeling als in de toekomst, aldus het onderzoek. Dit om aanzienlijke verschillen te verkleinen.

Bovendien vindt de onderzoeksgroep dat er belangrijke punten op papier moeten worden gezet voor rapportagesystemen om de vergoeding nauwkeurig te berekenen en toe te wijzen, waarbij evenwicht wordt gevonden tussen naleving en overbelasting van producenten.

Als laatste zet de onderzoeksgroep uiteen dat er betrouwbare gegevensbeveiliging moet komen om vertrouwen in het UPV-systeem te genereren. Op die manier worden belanghebbenden gerustgesteld wat betreft het gebruik van gegevens, aldus het onderzoek.

"De komende herzieningen van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen bieden een geweldige kans om de puntjes op de ‘i’ te zetten en een geharmoniseerde aanpak te ontwikkelen waar dat zinvol is, de lasten voor producenten te verminderen en de interne markt te helpen doeltreffender te functioneren door de veranderingen die nodig zijn, aan te sturen. We moeten niet langer praten, maar handelen en dit onderzoek biedt een nuttige leidraad met betrekking tot de belangrijkste elementen van de opzet van de UPV Textiel”, aldus Bente Bauer, directeur van Public Affairs bij de Policy Hub.

Lees ook:
Eunomia Research & Consulting
THE POLICY HUB
UPV