• Home
  • Nieuws
  • Cultuur
  • FashionClash krijgt geen extra financiering van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

FashionClash krijgt geen extra financiering van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Door Sylvana Lijbaart

bezig met laden...

Scroll down to read more

Cultuur

FashionClash campagnebeeld. Credits: FASHIONCLASH by Laura Knipsael

Ontwikkeling- en presentatieplatform FashionClash krijgt de komende vier jaar geen extra financiering. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakte op 3 juli de uitslag bekend van de subsidieregeling voor 2025-2028. Ondanks een positief advies, was er voor FashionClash geen budget beschikbaar.

FashionClash vroeg een subsidie aan van bijna 1,8 miljoen euro. Daarmee wilde de organisatie tussen 2025 en 2028 jaarlijks ongeveer vierhonderd mensen ondersteunen, verbinden, presenteren en actief betrekken bij actuele ontwikkelingen in het modelandschap. De activiteiten richten zich op professionele (mode)makers, design-experts, semi- en niet-professionals, scholieren en een breed in cultuur geïnteresseerd publiek.

De adviescommissie staat positief tegenover de missie van FashionClash en erkent de belangrijke positie van het ontwikkeling- en presentatieplatform binnen de mode-industrie, zo staat in het document. Daarom beoordeelt de adviescommissie artistiek-inhoudelijke kwaliteit, maatschappelijke betekenis en de bedrijfsmatige gezondheid als geslaagd. Ondanks een aantal kanttekeningen in het voorstel is FashionClash voldoende consistent in doel en opzet.

“Alle onderdelen in de aanvraag zijn voldoende met elkaar in balans. Hierdoor heeft de commissie het vertrouwen dat Fashionclash het voorgestelde programma kan uitvoeren en dat de instelling diens rol en positie de komende jaren zal kunnen behouden, en mogelijk versterken. Grootste punten van zorg voor de adviescommissie zijn de financieringsmix waarbij er zwaar op het fonds wordt geleund, en de balans tussen het omvangrijke programma en het kleine kernteam.” Op basis van de gemiddelde eindscore is FashionClash te laag geëindigd in de rangschikking, waardoor het niet in aanmerking komt voor subsidie.

Het valt Branko Popovic, artistiek coördinator van FashionClash, op dat er vooral veel subsidie wordt gegeven aan de digitale cultuur, zo schrijft hij op LinkedIn. Bovendien lijken volgens hem veel instellingen die zich richten op de Randstand subsidie te ontvangen. “Ik wil het werk van de commissies zeker niet in twijfel trekken, maar als je vanuit de regio werkt demotiveert dit wel. Ik kan het niet ontkennen.”

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent de komende vier jaar een instellingssubsidie toe aan 12 culturele instellingen die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie. De subsidie brengt de instellingen in staat zich te vernieuwen en kwalitatieve programma’s te ontwikkelen, waarbij ze (internationale) samenwerkingen met professionals kunnen uitbouwen en de interactie kunnen zoeken met het publiek.

Naast FashionClash ontvangen tien andere instellingen wel een positief advies, maar geen subsidie, waaronder Design Museum Den Bosch. Instellingen die de komende vier jaar wél subsidie krijgen, zijn: Impakt, Pakhuis de Zwijger, Playgrounds, Sonic Acts, V2 Lab voor de instabiele media, Current, Obsession, Independent School for the City, Oscam, Stichting Air, Stichting Setup en The Hmm. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verdeelt 17,6 miljoen euro onder deze instellingen.

FashionClash
FashionClash Festival