Ze krijgen nog één kans om er samen uit te komen. V&D en de vakbonden gaan weer met elkaar onderhandelen over de salarisverlaging die het warenhuis wil doorvoeren. Dat is de voorlopige uitkomst van het hoger beroep dat woensdag diende.

Na drie maanden nauwelijks contact stonden de vakbonden en V&D weer tegenover elkaar in de rechtszaal. De rechter was scherp en duidelijk: V&D maakt eigenlijk geen schijn van kans om het loonoffer door te mogen voeren. En daarom werd er nadrukkelijk aangedrongen op een nieuwe onderhandelingspoging, omdat ‘de risico’s te groot zijn om de uitspraak af te wachten’. Volgens het hof is het raadzaam om tijd te besparen, en daarom nu al te beginnen met onderhandelen, want de gesprekken moeten toch een keer plaats vinden. Het warenhuis en de vakbonden gingen daarmee akkoord.

Gerechtshof: ‘Dreiging loonoffer V&D moet eruit’

De partijen zeiden toe om de komende maand weer ‘serieus’ met elkaar te gaan praten. Mocht het alsnog niet lukken om eruit te komen, gaan ze opnieuw naar de rechter. Het gerechtshof stelde tijdens het hoger beroep ook voor om de gehele zaak te laten vallen, maar daar kon geen van de partijen zich in vinden.

Dat de gehele situatie omtrent het loonoffer ‘ongelukkig is ingestoken’, daar was iedereen het wel over eens. ''Die dreiging moet eruit. Er moet open overleg plaatsvinden.” Het gerechtshof suggereerde dat de partijen konden proberen te onderhandelen over een tijdelijke oplossing of het tijdsverloop van het loonoffer. Zo kan het loonoffer misschien gecombineerd worden met andere besparingen waardoor het loonoffer lager uitvalt. Mogelijk levert het verkleinen van het winkeloppervlak bijvoorbeeld nog een potje op, opperden de rechters. In een eerder informeel gesprek zou het warenhuis hebben laten doorschemeren dat het winkeloppervlakte met een derde zou worden teruggeschroefd. “Het is volstrekt ondenkbaar dat dit niet zal leiden tot minder personeel,” stelde de advocaat van de vakbonden in de rechtszaal.

V&D en vakbonden gaan opnieuw onderhandelen

In de rechtbank werd de patstelling opnieuw duidelijk: zonder loonsverlaging van minimaal 5,8 procent kan V&D zich niet aan de afspraken houden met andere partijen zoals verhuurders en banken, maar vakbonden stellen dat werknemers hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door het loonoffer.

Vakbonden willen het liefste dat V&D van het loonoffer afziet. Vooral het feit dat het warenhuis de arbeidsvoorwaarden eenzijdig probeert open te breken en verwacht dat medewerkers op jaarbasis met een maandsalaris minder af kunnen, is de vakbonden een doorn in het oog. Volgens de bonden zal het loonoffer voor een juridische chaos zorgen en zijn er geen garanties vanuit V&D voor het personeel.

V&D en vakbonden onderhandelen opnieuw over loonoffer

De ruzie tussen V&D en de vakbonden is begin dit jaar begonnen, toen de vakbonden en het warenhuis het niet eens werden over het gestelde loonoffer van 5,8 procent, dat een van de oplossingen was om het noodlijdende warenhuis te redden. De loonsverlaging moet voor een besparing van 10 miljoen euro zorgen, die volgens het warenhuis essentieel en cruciaal is voor de toekomst van V&D. De rechter verbood het eenzijdige loonoffer echter in een kort geding begin dit jaar. V&D ging vervolgens in hoger beroep, want ‘er is sprake van een zeer uitzonderlijke situatie’. Zonder de maatregel zou het warenhuis in 2017 en 2018 nog steeds verlies draaien, wat in strijd is met de afspraken die eerder gemaakt zijn met eigenaar Sun Capital, de verhuurder en de banken. De salarisverlaging zou de enige manier zijn om het personeel te behouden, zegt V&D.

Tijdens de zitting werd opnieuw duidelijk dat het slecht gaat met het warenhuis. V&D draait al twintig jaar zonder winst en de concurrentie van prijsvechters als Action en Zeeman zorgt ook voor tegenvallende resultaten. De nieuwe CEO John van der Ent benadrukte dat er geen sprake is geweest van ‘mismanagement’, wat met luid gehoon in de rechtszaal werd ontvangen. Volgens hem gaat het goedkomen met het warenhuis dankzij de nieuwe strategie die V&D heeft uitgezet, die het warenhuis in 2017 winstgevend moet maken. Enige voorwaarde is wel dat er bespaard wordt, want anders vallen er gedwongen ontslagen of kan een faillissement niet uitblijven. Ook dat is niet gunstig voor de vakbonden, zei de rechter. Eveneens is er een grote kans dat winkeliers die in de buurt van V&D gevestigd zijn eveneens omvallen als V&D failliet gaat.

De gesprekken zijn woensdagavond al begonnen, meldt de Volkskrant. Het gerechtshof heeft een onafhankelijke mediator naar voren geschoven om de gesprekken te laten leiden: Peter Ingelse, de voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer. De partijen hebben tot 30 juni om samen tot afspraken te komen, anders doet de rechter op 8 juli uitspraak.

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN