Hugo Boss moet besparen in 2016 ondanks sterke Europese groei

Het fiscale jaar 2015 was het zesde jaar op rij waarin Hugo Boss een groei in omzet en bedrijfsresultaat rapporteerde. De winst bleef echter achter bij de verwachtingen, door de moeilijke markt en uitdagingen in de Verenigde Staten en China. Voor het lopende jaar verwacht Hugo Boss een low-single-digit groei in omzet en een winstdaling van lage dubbele cijfers.

“Hugo Boss blijft een gezonde, groeiende onderneming. Maar in een steeds uitdagende marktomgeving kan succes niet meer als vanzelfsprekend worden beschouwd,” zegt Mark Langer, CFO van Hugo Boss. Toevoegend: “Om onze winstgevende groei op lange termijn veilig te stellen moeten we onze strategie nog meer rigoureus afstemmen op de behoeften van de klant. Het management is daarom gestart met maatregelen om de externe en bedrijfsspecifieke uitdagingen met succes aan te pakken.”

Hugo Boss moet besparen in 2016 ondanks sterke Europese groei

Sterke resultaten in Europa in 2015

De omzet van Hugo Boss Group steeg met 9 procent tot 2,8 miljard euro (3,08 miljard dollar) in 2015. Met wisselkoerscorrecties kwam de stijging uit op 3 procent en dat is in lijn met de verwachtingen van vorig jaar. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 5 procent, dankzij de omzetgroei van 6 procent in Europa voor het gehele jaar. In de laatste drie maanden van het boekjaar steeg de omzet zelfs met 10 procent, voor zowel de detailhandel als de groothandel.

In de regio’s de Verenigde Staten en Azië/Pacific daalde de omzet echter licht met 1 procent en 3 procent. Ook in het laatste kwartaal daalde de omzet in de Verenigde Staten met 1 procent ten opzichte van vorig jaar, wat te wijten was aan de slechte Amerikaanse markt, die geen tekenen van verbetering liet zien ten opzichte van het derde kwartaal. De omzet in China daalde met dubbele cijfers, en dat leidde in de regio Azië/Pacific tot een daling van 7 procent in het laatste drie maanden van het jaar.

Hugo Boss moet besparen in 2016 ondanks sterke Europese groei

De omzet uit eigen retailactiviteiten van Hugo Boss Group steeg met 7 procent (zonder correcties) ten opzichte van vorig jaar. De online business leverde een belangrijke bijdrage aan de dubbelcijferige groei. De detailhandel steeg met 2 procent inclusief wisselkoerscorrecties, terwijl de eigen retailactiviteiten met 6 procent stegen. De retail voor het gehele jaar daalde met 1 procent. In 2015 kwamen er 72 nieuwe winkels bij, waarmee het totaal aantal winkels uitkomt op 1.113 vestigingen. De omzet in de groothandel daalde met 3 procent voor het gehele jaar, maar zag in het laatste kwartaal wel een stijging van 2 procent.

Segmenten Hugo Boss presteerden goed in 2015

Menswear zag een stijging van 3 procent in lokale valuta in 2015. Womenswear rapporteerde een omzetstijging van 4 procent dankzij een dubbelcijferige groei in Boss Womenswear.

Hugo Boss moet besparen in 2016 ondanks sterke Europese groei

Met 66 procent kwam de brutowinstmarge 10 basispunten lager uit dan vorig jaar. Door verhoogde discount-activiteiten, met name in de Verenigde Staten, daalde de brutowinstmarge met 80 basispunten tot 67,4 procent in het laatste kwartaal. De aangepaste EBITDA-marge kwam uit op 21,2 procent voor het gehele jaar 2015, wat een daling van 180 basispunten betekende. De nettowinst voor de aandeelhouders was 4 procent lager dan vorig jaar; 319 miljoen euro (349 miljoen dollar), wat te wijten is aan hogere afschrijvingen en hogere financiële kosten.

Raad van bestuur keert dividend van 3,62 euro per aandeel uit

De Raad van bestuur en Raad van commissarissen zullen tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering een onveranderd dividend van 3,62 euro (3,96 dollar) per aandeel voorstellen, voor het fiscale jaar 2015.

Hugo Boss moet besparen in 2016 ondanks sterke Europese groei

Hugo Boss verwacht voor het fiscale jaar 2016 een groei van een low-single-digit percentage, inclusief wisselkoerscorrecties. Die voorspelling is voornamelijk gebaseerd op de stabiele groei in Europa. Er wordt een lichte daling verwacht in zowel de Verenigde Staten als Azië/Pacific. De omzetgroei zal ondersteund worden door eigen retailactiviteiten. De omzet uit groothandel zal naar verwachting dalen met een mid-to-high-single-digit percentage, als gevolg van structurele veranderingen en overnames in de Amerikaanse groothandeltak. Volgens de prognose zal de brutowinstmarge min of meer stabiel blijven. De meer dan gemiddelde groei in de eigen retailactiviteiten zal waarschijnlijk de negatieve effecten als gevolg van de prijsaanpassingen in Azië compenseren. Er zal meer geïnvesteerd worden in de transformatie van het business model en het merk, wat naar verwachting leidt tot een kleine afname van de operationele winst.

Om de omzet en winstgroei op langere termijn veilig te stellen, heeft de Raad van Bestuur een aantal maatregelen aangekondigd om zowel de externe als interne uitdagingen het hoofd te bieden. Zo wordt de distributie in de Amerikaanse groothandel beperkt en wordt het belangrijkste merk Boss alleen aangeboden in shop-in-shops, om hoge kortingen te voorkomen. Daarvoor is een akkoord bereikt met warenhuisketen Macy’s; alle 8 shop-in-shops van Boss zullen alles zelf beheren in de toekomst. In China optimaliseert Hugo Boss zijn aanwezigheid in de detailhandel door 20 winkels te sluiten en de overige winkels uitgebreid te renoveren. De prijzen in China en andere Aziatische markten zijn inmiddels gelijk getrokken met de Europese prijzen.

Beeld: Hugo Boss

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN