• Home
  • Nieuws
  • Business
  • “Green hushing”: onderzoek toont hoe bedrijven wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaker stil houden

“Green hushing”: onderzoek toont hoe bedrijven wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaker stil houden

Door Rachel Douglass

bezig met laden...

Business

Beeld: Unsplash

South Pole, een organisatie die bedrijven helpt met het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen, heeft een derde editie van zijn jaarlijkse rapport uitgebracht waarin wordt bekeken hoe bedrijven de netto-nuldoelstellingen benaderen.In het rapport onderzocht de organisatie meer dan 1200 particuliere bedrijven met een duurzaamheids- of MVO-hoofd en die het bestempelde als "leiders" op het gebied van klimaatactie.

Een opvallende trend die het rapport dit jaar uitlichtte is die van de zogenaamde "green hushing". Hiermee wordt verwezen naar de toename van minder publiekelijk gerichte communicatie van op wetenschap gebaseerde doelstellingen (SBT), waardoor deze doelstellingen moeilijker te controleren zijn en de kennisuitwisseling kan worden beperkt.

Het rapport stelt dat deze praktijk kan leiden tot gemiste kansen om samen te werken aan een koolstofarme economie en de indruk kan wekken dat klimaatleiders er niet in slagen het voortouw te nemen in de publieke belangstelling.

Bijna een kwart van de geanalyseerde bedrijven had te kennen gegeven hun SBT niet openbaar te willen maken. Het ging hierbij met name om bedrijven in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gevestigd waren.

Angst voor kritiek een mogelijke oorzaak

South Pole opperde een reeks mogelijke oorzaken voor deze factor, zoals angst voor kritiek en de oplopende druk van toenemende beweringen over greenwashing, waardoor bedrijven minder geneigd zouden kunnen zijn hun doelstellingen bekend te maken.

In het SBTi Progress Report 2021 werden het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk weliswaar aangemerkt als twee van de regio's waar organisaties het vaakst dergelijke doelstellingen vastleggen, maar uit het onderzoek bleek dat Franse respondenten het minst geneigd waren hun SBT's bekend te maken. Volgens het rapport zou dat kunnen komen doordat Frankrijk een van de weinige landen is waar expliciete regelgeving bestaat over klimaatclaims van bedrijven.

Uit de klimaatverbintenisdatabase van South Pole bleek verder dat van de 68.000 geanalyseerde bedrijven slechts zeven procent een netto-nuldoelstelling had vastgesteld. Ondanks dit lage aantal werd het merendeel van de netto-nuldoelstellingen, namelijk die onder zestig procent van de bedrijven, ondersteund door wetenschappelijk onderbouwde mijlpalen voor emissiereductie.

Ongeveer zestien procent van de bedrijven in de database heeft zich erop vastgelegd netto nul te bereiken tegen of voor 2030, terwijl 25 procent een datum tussen 2031 en 2040 heeft vastgesteld.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.

Duurzaamheid
Greenwashing
SBTI
Scroll down to read more