• Home
  • Nieuws
  • Business
  • 10 consumententrends om in de gaten te houden in 2022

10 consumententrends om in de gaten te houden in 2022

Door Natasja Admiraal

bezig met laden...

Business |RAPPORT

Beeld: Ryoji Iwata

Marktonderzoeksbureau Euromonitor International heeft een rapport uitgebracht over de consumententrends voor 2022. Hierin worden de top 10 trends belicht die ten grondslag liggen aan het huidige consumentengedrag én die traditionele bedrijfsstrategieën uitdagen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat bedrijven zich moeten aanpassen aan de snel veranderende consumentenvoorkeuren – want simpelweg terugkeren naar het tijdperk van vóór de pandemie, levert in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet dezelfde resultaten op.

Back-upplanners

Deze eerste trend, veroorzaakt door verstoringen van de toeleveringsketen, zorgt ervoor dat consumenten zich vanwege tekorten gaan concentreren op eigen creatieve oplossingen. Wanneer mensen worden geconfronteerd met uitdagingen die betrekking hebben op hun favoriete producten, zullen zij op zoek gaan naar nieuwe manieren om deze artikelen te kopen. Of ze gaan op zoek naar het alternatieven – het op één na beste product. Hierdoor stappen consumenten soms over op diensten in abonnementsvorm of andere winkelmethoden die als handiger worden beschouwd. Een verschuiving die volgens Euromonitor van invloed kan zijn op de klantloyaliteit.

Frisse kijk op het leven

Een crisis zorgt er vaak voor dat mensen hun levens analyseren en nieuwe wegen voor zichzelf uitstippelen. Veel consumenten hebben de afgelopen twee jaar een drastische persoonlijke omwenteling ervaren. Ze verwelkomden nieuwe waarden, levensstijlen en doelen. Eén daarvan is dat mensen bijvoorbeeld meer prioriteit gaven aan tijd voor zichzelf. Deze veranderingen dagen bedrijven uit om met de consument mee te groeien en hun marketing hierop af te stemmen. Bedrijven die willen inspelen op deze beweging, moeten met hun diensten of producten aanmoediging en ondersteuning bieden bij deze nieuwe levensstijl en het idee van persoonlijke groei.

Beeld: Primark

Klimaatveranderaars

Duurzaamheid en transparantie zijn in de loop van de pandemie nog relevantere thema’s geworden. Volgens Euromonitor was 35 procent van de wereldwijde consumenten in 2021 actief bezig met het verminderen van zijn persoonlijke CO2-uitstoot. Het laat een groei zien van groen activisme en een verandering van levensstijl, in lijn met de escalatie van de klimaatcrisis. Dit streven naar een netto-nul economie daagt bedrijven uit om producten aan te bieden met een ecologische voetafdruk-certificering én om aan te dringen op meer transparantie in hun productie. Zo kunnen bedrijven klanten helpen bij het nemen van weloverwogen aankoopbeslissingen. Om te helpen bij het maken van duurzame keuzes lanceerden Modint en bAwear onlangs een footprint-tool voor textielproducten.

Digitale senioren

Deze trend richt zich op een verschuiving onder babyboomers, een generatie met steeds minder weerstand tegen én een groeiend vertrouwen in technologie. Cijfers van het CBS laten zien dat de groei in online shoppen vorig jaar het grootst was bij 65-plussers. Digitale senioren gebruiken technologie niet meer alleen voor aankopen, maar ook voor sociale contacten, financiën en leren. Voor bedrijven biedt dit een mogelijkheid om deze uitgebreide doelgroep te bereiken met behulp van vereenvoudigde digitalisering, toegankelijke oplossingen en educatieve ondersteuning. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen Hans Anders PTTRNS.ai voor online brillenadvies op basis van artificial intelligence.

Financiële liefhebbers

Uit het rapport van Euromonitor blijkt dat meer dan de helft van de wereldwijde consumenten verwacht dat ze de komende vijf jaar financieel beter af zullen zijn. Deze gegevens vormen één van de drijvende krachten achter deze trend, die draait om meer consumentenvertrouwen in beleggen en een toegenomen belangstelling voor persoonlijk sparen. Veel Nederlanders hebben tijdens de coronacrisis (noodgedwongen) gespaard. Uit onderzoek blijkt dat slechts 14 procent van de huishoudens deze besparingen wil gebruiken voor consumptie. Om hun financiële zekerheid te versterken, wenden consumenten zich tot vereenvoudigde tools en oplossingen om controle te krijgen over hun financiën.

Beeld: Digital Village

De metaverse-beweging

Misschien wel de meest spraakmakende beweging van het afgelopen jaar was die van de metaverse. In het rapport van Euromonitor staat dat de wereldwijde verkoop van augmented reality-headsets tussen 2017 tot 2021 met 56 procent groeide en vorig jaar goed was voor een omzet van 2,6 miljard dollar. Veel merken spelen in op deze trend: zo organiseerde Gucci een virtuele multimedia-ervaring op Roblox. Avatars van gebruikers waren weergegeven als neutrale etalagepoppen die veranderden van vorm en kleur tijdens het bewegen door verschillende themakamers. Het hoogtepunt van het gesprek over metaverse kwam in oktober 2021, toen Facebook een nieuw richting aankondigde en zijn naam veranderde naar Meta, met als doel om het eerste ‘metaverse-first’ bedrijf te worden.

De opmars van ‘pre-loved’

Tweedehandswinkels en vintage marktplaatsen hebben het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Volgens Euromonitor is deze trend te verklaren doordat consumenten overgaan op een ‘meer op ervaring gebaseerde mentaliteit’ in plaats van op bezit. Het rapport suggereert dat bedrijven meer moeten doen met minder, door middel van circulaire initiatieven als recycling of verhuur. Deze initiatieven zullen zowel een positieve impact hebben op het milieu, als waarde creëren in de vorm van een verbeterde merkreputatie. Re-commerce of resale – het verkopen of ruilen van tweedehandsproducten – zal blijven groeien en merken moeten nadenken over hoe ze deze groeiende trend in hun aanbod gaan inpassen.

Landelijke stedelingen

Deze opkomende trend richt zich op de verplaatsing van consumenten naar veiligere en groenere buurten. Als gevolg van de lockdowns en het thuiswerken, voelen veel mensen zich beperkt tot hun kleine woonruimtes, met hoge vaste lasten zonder de bijbehorende voordelen. Vanuit een verlangen naar eenvoud, duurzaamheid en een betere luchtkwaliteit trekken veel consumenten – tijdelijk of voor langere tijd – weg uit grootstedelijke gebieden en verhuizen naar plekken met meer ruimte en een groener landschap. De focus ligt daarbij op voorstedelijke en landelijke gemeenschappen, waar zij het beste van twee werelden ervaren. Bedrijven die inspelen op deze trend – door de distributie van e-commerce te versterken en met duurzame productielijnen – zullen volgens Euromonitor als winnaars uit de bus komen.

Zoektocht naar zelfliefde

Steeds meer consumenten ervaren een revolutie op het gebied van zelfliefde, waarbij inclusie en acceptatie voorop staan in hun levensstijlkeuzes en bestedingspatroon. Deze consumentengroep geeft prioriteit aan hun persoonlijke geluk en om ‘lekker in hun vel’ te zitten. Dit leidt ertoe dat ze willen genieten van producten die hen helpen om zich op hun best te voelen. Deze trend daagt bedrijven uit om oprechte en diepgaande banden met hun klanten te onderhouden. Maar ook om producten te bieden die inspelen op hun levensstijlbehoeften en op het vergroten van hun persoonlijke geluk, denk aan comfortabele kleding die zelfliefde uitstraalt.

Socialisatieparadox

Nu de maatschappij weer opent, ervaren consumenten de terugkeer naar het gewone leven op verschillende manieren, met wisselende comfortniveaus. Sommige consumenten hervatten enthousiast hun normale activiteiten en zijn er klaar voor om weer volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Anderen aarzelen en blijven vasthouden aan hun routines van tijdens de lockdowns. Daar tussenin bevindt zich een groep consumenten die graag terug wil naar ‘normaal’ en bereid is aan geselecteerde activiteiten deel te nemen, maar nog altijd voorzichtig en bezorgd is over zijn gezondheid. Volgens Euromonitor leidt dit tot een ‘socialisatieparadox’. Bedrijven moeten hier rekening mee houden door consumenten meerdere opties aan te bieden via verschillende kanalen, zonder in te boeten op de ervaring.

Euromonitor
FW22
SS2
Trends
Scroll down to read more