Brantano redt resultaat Macintosh

Dankzij een flinke winststijging in het fashionsegment van de Macintosh Retail Group is het bedrijfsresultaat van het bedrijf over het eerste halfjaar stabiel gebleven. De nettowinst daalde naar 6,9 miljoen euro van 8,1 miljoen

een jaar geleden, toen een boekwinst werd gerealiseerd op verkochte activiteiten van Belcompany in België.

De totale halfjaaromzet van het concern daalde met 1,1 procent, naar 530,9 miljoen euro van 536,6 miljoen in de eerste helft van 2009.

“De omzet in de non-food detailhandel vertoont al sinds zeven kwartalen op rij een daling,” legt Frank De Moor, CEO Macintosh Retail Group, uit. “Vooral in de woonwinkels houdt de consument de hand op de knip. Maar ook in de andere markten waar Macintosh Retail Group actief is, is nog geen sprake van een echte opleving.”

Brantano redt resultaat MacintoshDat desondanks het bedrijfsresultaat van het fashionsegment steeg van 3 miljoen vorig jaar naar 8,2 miljoen dit jaar verklaart De Moor als volgt: “De schoenenformules profiteerden van de toegenomen samenwerking en integrale leveranciers- en marktbenadering. Door de hogere brutomarge die daarmee werd gerealiseerd steeg het bedrijfsresultaat van Fashion met 5,2 miljoen euro, bijna een verdrievoudiging. Vooral Brantano BeLux en Brantano UK leverden een sterke bijdrage aan die stijging.” De omzet in het fashionsegment steeg met 0,6 procent van 273 miljoen over de eerste helft van vorig jaar tot 274,81 over de eerste helft van 2010. De omzetstijging komt voor rekening van Brantano Benelux, Brantano UK en Nea International, terwijl de omzet van Hoogenbosch op hetzelfde niveau bleef als in 2009.
De omzet van Scapino bleef achter bij die van 2009.

De winst werd verder opgestuwd door lagere financiële lasten, omdat de netto schuldpositie verbeterde.

Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen (ebit) kwam uit op 12,3 miljoen euro tegen 12,2 miljoen een jaar eerder.

De tweede helft van 2010 is volgens Macintosh goed begonnen. Het bedrijf achter winkels als Scapino, Dolcis en Manfield voorziet daarom een goed derde kwartaal, maar laat zich niet verleiden tot een uitspraak over de te verwachten resultaten voor de rest van het jaar. Het concern heeft zo'n 1.250 winkels in de Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN