• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Nieuwe regelgeving: Belgische winkels moeten (rolstoel)toegankelijker

Nieuwe regelgeving: Belgische winkels moeten (rolstoel)toegankelijker

Door Marthe Stroom

loading...

Retail

Belgische retailer Zeb zette zich in 2021 extra in voor toegankelijkheid. Met het actieplan ‘Zeb for everyone’ wil het de winkelervaring verbeteren. Beeld via Zeb.

Belgische winkels moeten (rolstoel)toegankelijker, zo heeft de Vlaamse regering besloten. Ministers Bart Somers en Zuhal Demir kondigden strengere normen aan, waarbij alle verbouwplannen op voorhand zullen worden gecontroleerd op toegankelijkheid, zo meldt Retaildetail. De toetsing op toegankelijkheid wordt daarmee een voorwaarde voor een vergunningsaanvraag.

Waar kleine panden voorheen nog van de regeling werden uitgezonderd, is dat nu niet meer het geval. Ook buurtwinkels van minder dan 150 vierkante meter zullen zich aan de nieuwe regeling moeten gaan houden. Daarnaast worden de regels nu voor het eerst uitgerold naar de medewerkersruimtes van bedrijven en kantoren, in plaats van alleen de bezoekersruimte van kantoren, zoals voorheen van toepassing was.

Openbare gebouwen hoorden overigens al langere tijd toegankelijk te zijn. Echter bleek uit een een toetsing waarnaar Retaildetail verwijst dat bij slechts negen van 147 vergunningsaanvragen de toegankelijkheidsverordening juist was toegepast. Bij zes van die negen gevallen was dat achteraf niet meer makkelijk te verhelpen. Drempelloze ingangen, bredere doorgangen en ruimte om vanuit een rolstoel deuren te kunnen openen zijn enkele van de voorbeelden waarmee gebouwen toegankelijk kunnen worden.

Handelsfederatie Comeos uit zich tegenover Retaildetail positief over de nieuwe regelgeving. De organisatie richtte vorig jaar nog in samenwerking met Inter en Cawab, Vlaamse en Waalse expertisecentra op het gebied van toegankelijkheid in de maatschappij, De Warmste Entrée op. Het initiatief richt zich op de toegankelijkheid in de retail en biedt onder andere webinars, een digitale gids met tips en case studies aan. De focus in dit project ligt niet enkel op rolstoelgebruikers, maar ook op mensen met een visuele, auditieve of verstandelijke beperking of neurodivergente mensen (zoals mensen met adhd, op het autismespectrum of die hoogsensitief zijn).

Zelfstandigenorganisatie Unizo uit zich kritischer en stelt tegenover Retaildetail dat de normen “niet overal haalbaar” zijn, met name voor kleine panden. De angst is dat deze panden met de nieuwe regelgeving ongeschikt worden om in te ondernemen, met alle gevolgen van dien voor de ondernemers.

Consumenten met een beperking pleiten er juist voor verder te kijken dan enkel rolstoelgebruikers. “Ook andere groepen van personen met een handicap (zoals blinde en slechtziende personen) hebben toegankelijkheidsnoden. Al kan je dat minder op plan vastleggen, toch bestaan hierover duidelijke Europese normen om te volgen”, aldus Reinhart Niesten van de Vlaamse adviesraad handicap aan De Morgen.

Inclusiviteit