We Fashion zegt geen winkels te sluiten in België

Joris Aperghis, sinds begin dit jaar CEO van We Fashion, heeft in België de naam dat hij flink wil besparen. De christelijke vakbond LBC-NVK denkt dat 10 tot 20 procent van het personeel van de modeketen de komende zes maanden moet vertrekken. We Fashion zelf ontkent. "De berichtgeving hierover in de media is onjuist en leidt tot verkeerde conclusies en ongerustheid bij de medewerkers," aldus het Nederlandse modebedrijf in een persbericht.

Het kwam allemaal door Lieveke Norga. De secretaris van de vakbond LBV-NVK had in Het Laatste Nieuws zijn zorgen geuit over We Fashion. Zijn angst is dat de Nederlandse keten dezelfde kant op gaat als Mexx: richting faillissement dus. "We Fashion heeft in ons land voor de komende zes maanden 10 tot 20 procent minder personeelsbudget voorzien, terwijl er nu al sprake was van een minimale bezetting. Dat wil dus zo goed als zeker zeggen dat er ook 10 tot 20 procent van het personeel moet afvloeien," aldus de Belgische vakbondsman.

We Fashion zegt geen winkels te sluiten in België

We Fashion vindt dat Norga een verkeerde conclusie heeft getrokken. Het bedrijf zegt in een verklaring dat de keten de aanwezigheid op de Belgische markt juist wil versterken. Het bedrijf investeert daarom momenteel in het merk, de optimalisatie van de bedrijfsprocessen, winkels en een nieuw e-commerce platform. "Dit veranderingsproces noodzaakt structurele ingrepen in de organisatie van het bedrijf opdat de omzet evolutie in lijn blijft met de kostenstructuur en de evoluties op de markt. Dit houdt echter niet in dat er op het niveau van de winkels in België plannen bestaan voor een ingrijpende herstructurering, sluiting van winkels of structurele afvloeiing van medewerkers. Wel bekijkt We Fashion continu hoe de productiviteit van het personeel in de winkels beter in lijn kan brengen met andere landen en de veranderende markt."

We Fashion focust op onmichannel en sluit geen winkels

Onlangs werden een tiental administratieve functies verplaatst van het Belgische Wijnegem naar het Nederlandse Utrecht. De vakbond rook toen meteen onraad. "Alle ingrepen in het personeelsbestand bij elkaar opgeteld, werd sinds begin 2015 ondertussen 5 procent van de tewerkgestelde hoeveelheid personeel afgebouwd, op twee maanden tijd. Door zo onopvallend mogelijk mensen te ontslaan, proberen ze de kritische drempel voor collectief ontslag en dus ook de daarmee samenhangende gesprekken (met vakbonden red.) te ontlopen," aldus Norga tegen Het Laatste Nieuws.

Volgens de modeketen heeft de functieverplaatsing verder geen invloed op de bijna vierhonderd werknemers in België. "Deze maatregel kadert in het versterken van de efficiëntie van de administratieve diensten waarbij alle operationele functies in België behouden bleven. Het is dus volstrekt onjuist om hier uit af te leiden dat het globale personeelsbestand in België sterk zal inkrimpen of dat winkels zouden worden gesloten. Het bedrijf blijft in tegendeel overtuigd van het belang van een prominente winkelaanwezigheid in België," aldus We.

 

Meer nieuws

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN