Londen - ‘Experiential retailing’, ofwel ervaringsgerichte retail, is een term die marketeers gebruiken wanneer bedrijven speciale in-store ervaringen creëren om het winkelend publie

Vertegenwoordigers van 180 verschillende culturen hebben recent een verzoek gedaan tijdens een bijeenkomst aan de Verenigde Naties om ‘cultural appropriation’, los vertaald als culturele