Meer dan 3.700 winkels werden gecontroleerd tijdens de sperperiode in december - de 3 wekendie voorafgaan aan de koopjesperiode - en er werd voor 56 van hen een proces-verbaal opgesteld. Dat blijkt u