De stad Vilvoorde verzet zich tegen de realisatie van hetUplaceproject in Machelen. Dat blijkt uit een bezwaarschrift in het kader van het openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoer